IPSantarém

Олон улсад үйл ажиллагаагаа явуулан олон улсын шинж чанартай болох явдал бол IPSantarém-н жил бүрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагддаг стратегийн зорилтуудын нэг юм. Иймдээ ч сүүлийн жилүүдэд IPSantarém гадаадын байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар хэд хэдэн улстай тогтоосон хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм. Энэхүү зорилгоо хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  IPSantarém-н олон улсын боловсролын хөтөлбөрт хяналт тавин хэрэгжүүлэх гадаадын оюутнуудын тоог нэмэгдүүлэх зорилготойгоор  IPSantarém International School-г байгуулсан.

Сургуулийн дийлэнх курсүүд Португали хэлээр явагддаг ч тусгай гэрээгээр  зарим  хөтөлбөрийн хичээлүүдийг англи хэл дээр үзэж болно.

Bachelor subjects

Аж ахуйн сургууль
 • Agronomy (taught in Portuguese language)
 • Animal Production (taught in Portuguese language)
 • Environmental Engineering (taught in Portuguese language)
 • Food Quality and Human Nutrition (taught in Portuguese language)
 • Food Technology (taught in Portuguese and English language)
Боловсролын сургууль
 • Basic Education (taught in Portuguese language)
 • Education and Multimedia Communication (taught in Portuguese language)
 • Social Education (taught in Portuguese language)
  Удирдлага, технологийн сургууль
 • Management Administration (taught in Portuguese language)
 • Marketing and Advertising (taught in Portuguese language)
 • Computers Science (taught in Portuguese language)
 • Accounting and Taxation (taught in Portuguese language)
 • International Business (taught in Portuguese and English language)
Спортын сургууль
 • Sports Training (taught in Portuguese language)
 • Management of Sport Organizations (taught in Portuguese language)
 • Outdoor Sport and Active Tourism (taught in Portuguese language)
 • Sport, Fitness and Health (taught in Portuguese language)
 • Physical Activity and Lifestyle (taught in Portuguese and English language)
Эрүүл мэндийн сургууль
 • Nursing (taught in Portuguese language)

Master subjects

Англи хэлээр судлах боломжтой магистерийн 2 жилийн хөтөлбөр
 • Mediterranean Agro-Silvo Pastoralism
 • Information Systems Management  
 • Sport: Specialization in Sports Training

School location