James Madison University

 

Жемс Мадисон Их Сургууль нь Harrisonburg хотод байрладаг Aмeрикийн улсын сургуулиудийн нэг юм. 1908 онд анх эмэгтэйчүүдэд зориулсан ахлах сургуулиар үйл ажиллагаагаа явуулж эсэлсэн бѳгѳѳд James Madison сургууль нь Virginia-гийн eрѳнхий газрын тусламжтайгар байгуулагджээ. Хотод байрлах эмэгтэйчуудэд зориулсан улсын болон аж үйлдвэрийн сургуулиар олонд танигдаж байсан. 1914 онд сургуулийн нэр ѳѳрчлѳгдѳн эмэгтэйчүүдэд зориулсан улсын сургууль болжээ. Сургууль ѳргѳн дэвжих хэрээр кампус олноор баригдаж одоогоор зургаан барилга баригдаад байгаа билээ. Үүний дараагаaр сургууль маань дахин нэрээ солиж 1976 онд Aмерик улсийн дѳрѳв дэхь эрѳнхийлѳгч болох James Madison-ийн нэрэн доор James Madison гэж нэрлэгджээ. Тус сургуулийн анхний захиралаар Julia Ashby Burruss тодорч байжээ. 1909 онд анх сургачддаа үүд хаалга нээсэн бѳгѳѳд 209 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй эхлэж байжээ. Анхний тѳгсѳгчид нь 1911 онд тѳгсѳлтийн дипломаa амжилттай гардан авсан. 1946 оноос эхлэн эрэгтэйчүүдэд сургүүлийн үүд хаалга бурэн нээгдсэн. 1971 онд сургуулийн дѳрѳв дэхь захирал Ronald E.Carrier томилогдоход сургууль аль хэдийнээ ѳсѳн дэвжсэн байсан бѳгѳѳд тэрээр хорь гаруу кампусийг бариад зогсохгуй сургуулийнха нэрийг ѳндѳрт гаргаж чадсан юм.

Нэр хүнд: 

-Улсын сургууль дундаа 2- т

-Баклаврын зэрэгт 4- т

-Шинийг санаачлагч сургууль дунд 3- т  тус тус жагсажээ.

Кампусын мэдээлэл:

Хоёр барилгаас бүрддэг Jackson son болон Maury Halls. Одоогор тус сургууль нь 148 том барилга болон 721 газраас бүрддэг. Кампус нь таван хэсэгт хуваагддаг. Үүнд: Bluestone, Hillside, Lakeside, Skyline мѳн Village гэж хуваагддаг. Skyline нь зүүн зүгт байрладаг бол бусад кампусууд баруун зүгт байрладаг байна. Кампусуудын хоёр тал нь гүүр болон нүхэн гарцаар холбогддог.

Кампус нь хойд тѳв гудамж дээр байрладаг 1990 оноос кампус нь зүүн болон баруун тийшээгээ Bluestone-ний хэсэгрүү тэлж эхлэсэн.

Номын сангийн мэдээлэл:

Тус сургууль нь 3 үндсэн номын сантай Rose, Carrier болон Music Carrier номын сан нь 4 дэхь захирал болох Ronald E.Carrier- нэрээр нэрлэгдсэн.

Тавигдах шаардлага:

-Дүнгийн голч 3.5 буюу түүнээс дээш

-SAT шалгалтын оноо 1200 буюу түүнээс дээш (эссэтэй)

-ACT шалгалтын оноо дунджаар 25

Master subjects

School location