Leeward Community College

1907 онд байгуулагдсан University of Hawaii нь 3 их сургууль, 7 салбар коллежоос бүрддэг бөгөөд системийн хувьд хосолсон боловсролын коллеж, их сургуулийн хосолсон бүтэцтэй. Их сургууль нь эдгээр 3 сургууль, 7 коллежоороо дамжуулан бакалавр, магитер, докторын зэргийн хөтөлбөрүүдэд мэргэжилтэн бэлтгэдэг. University of Hawaii-н салбар сургуулиудыг  Өмнөдийн коллеж, сургуулиудын холбооноос магадлан итгэмжилжээ.

Их сургуулийн 7 коллежид

Leeward Community коллеж

Leeward Community коллеж нь Хавай Перл хотод байдаг улсын коллеж юм. Уг коллеж нь зөвхөн 18-с дээж насны сурагчдыг элсүүлэн Америкийн нэгдсэн улсын Ахлах болон ерөнхий боловсролын гэрчилгээ олгодог.

Оюутнуудын хувьд  мэргэжлийн сургалтаас эхлээд чөлөөт урлаг хүртэл өргөн хүрээний олон чиглэлийг хамарсан 50 гаруй хөтөлбөрөөс сонгон суралцах боломжтой. Коллежийн нийт оюутны 64 хувь нь чөлөөт урлаг хөтөлбөр болон их сургуулийн бэлтгэх хөтөлбөрт үлдсэн 29 хувь нь мэргэжлийн болоод  Коллежийн  боловсролын сургалтанд тус тус суралцдаг байна. Мөн коллеж нь эдгээр хөтөлбөрүүдээс гадна нягтлан бодох бүртгэл, бизнес, автомашины технологи, интернет худалдаа, боловсрол, удирдлага, хоолны урлаг, тоон систем, медээлэл–компьютерийн шинжлэх ухааны чиглэлээр оюутнууд сургадаг.

Leeward Community коллежийн зүгээс сурагчидад туслах зорилгоор олон үйл ажиллагааг зохион байгуулдагийн нэг нь сургалтын албаны үнэ төлбөргүй сургалт юм. Уг сургалт нь хүүхдүүдэд өөрсдийн ирээдүйн ажил мэргэжлээ тодорхойлон түүндээ хүрэхэд нь туслах зорилготой.

Англи хэлний мэдлэгт тавигдах шаардлага

TOEFL: 61

IELTS: 5.5

Bachelor subjects

 • Liberal arts
 • Young child
 • Teacher education
 • Ipu draped with lei
 • Hawaiian studies
 • Female student in science lab
 • Natural sciences (asns)
 • Balance sheet
 • Accounting
 • Student working on a car engine
 • Automotive tech
 • Student at computer workstation
 • Business
 • Student receptionist
 • Business technology
 • Students working in the kitchen
 • Culinary arts
 • Students at computers
 • Digital media
 • Forensic student with skeleton in lab
 • Forensic anthropology
 • Stethoscope and files
 • Health information technology
 • Health classroom with hospital bed set-up
 • Health programs
 • Student at computer workstation
 • Information & computer science
 • Industrial technician
 • Integrated industrial technology
 • Female student writing in notebook
 • Management
 • Two students planting the garden
 • Plant biology & tropical agriculture
 • Science students doing an experiment in the lab
 • Stem
 • Counselor talking to patient
 • Substance abuse counseling
 • Tv pro student with camera
 • Television production

School location