Roosevelt University

Roosevelt university нь холимог сургалттай хувийн сургууль бѳгѳѳд хоёр кампусаас бурддэг. Кампусууд нь Chicago, Illinois болон Schaumburg, Illinois-д байрладаг. Анх 1945 онд байгуулагдсан бѳгѳѳд захирал болох Franklin Delano Roosevelt нэрээр нэрлэгджээ. Тус сургуулийн сургалт нь хууль дүрэм болон үнэнч шударга байдлыг сурагчиддаа олгодог юм.

1945 онд анх байгуулагдсан уг сургуулийг Edward J. Sparling барьсан бѳгѳѳд анх байгуулагдаж байхдаа номын сан, кампус зэрэг нь баригдаагүй байсан юм.Түүний дараагаар Marshall Field-н тусламжтайгар сургууль маань баригдаж эхэлсэн юм. Гэвч хоёр долоо хоногийн дараа Franklin D. Roosevelt нас барсанаар түүний дурсгалд зориулж тус сургуулийг Roosevelt university гэж нэрлэжээ.

Roosevelt university нь дэлхийд 82-т жагсадаг шилдэг сургуулиудийн нэг юм

Кампусын мэдээлэл

Хотын тѳвд байрлах кампус

Chicago-д байрлах энэ кампуст ихнэх хичээл ордог. The Wabash building барилгын ажил  нь 2010 хавраас эхлэн 2012 хавар хүртэлх үргэлжилсэн мѳн US-н хоёрдох том барилгаар тодорсон бѳгѳѳд дэлхийд зургаа дахь ѳндѳр барилгаар тодорчээ. Энэхүү барилгад  сурагчдад зориулсан үйлчилгээ, анги танхим, лаборатори ѳрѳѳ, оффис зэргийг багтаасан юм. Мөн уг кампус нь мѳн Roosevelt их сургуулийн атлетикийн багийхны хоёрдохь гэр гэж болох юм.

Уг кампуст ойролцогоор 2500 оюутан сургалцдаг ба кампус нь Pure Oil компаний орой хэсэгт байрладаг. Энэ кампус анх 1996 онд энгийн байгууламжийн зориулалттайгаар баригдаж хожим  кампус болсон.

Номын сангийн мэдээлэл:

Murray-Green номын сан

Murray-Green номын сан нь Auditorium барилгын арван давхарт байрладаг сурагчдад зориулсан номын сан юм. Мѳн арван нэгдүгээр давхарт Performing Arts номын сан байрладаг.

Тавигдах шаардлага

-Application бѳглѳсѳн байх

– ACT оноо хамгийн багадаа 1124

– SAT оноо хамгийн багадаа 1666

Bachelor subjects

-Accounting (Chicago, Schaumburg) -Acting (Chicago) -Actuarial science (Chicago) -African American Studies(Chicago) -Biochemistry (Chicago, Schaumburg) -Biology (Chicago, Schaumburg) -Brass Performance (Chicago) -Chemistry (Chicago, Schaumburg) -Classical Guitar (Chicago) -Computer science (Chicago) -Criminal justice (Chicago, Schaumburg, Online) -Cyber and Information security (Chicago) -Data analytics (Chicago) -Diagnostic medical sonography (Chicago) -Early childhood education (Chicago) -Economics (Chicago) -Educational studies (Chicago, Schaumburg) -Elementary education (Chicago, Schaumburg) -English (Chicago) -Finance (Chicago, Schaumburg) -History (Chicago) -Histotechnology (Chicago) -Hospitality and Tourism management (Chicago, Schaumburg) -Human resource management (Chicago, Schaumburg) -Information Technology (Chicago) -Integrated Marketing communication (Chicago) -Interdisciplinary Studies (Chicago, Schaumburg, Online) -International studies (Chicago) -Jazz and Contemporary (Chicago) -Journalism (Chicago) -Management (Chicago, Schaumburg) -Marketing (Chicago, Schaumburg) -Mathematics (Chicago) -Media Studies (Chicago) -Medical technology (Chicago) -Music composition (Chicago) -Music education and performance (Chicago) -Music education (Chicago) -Musical arts (Chicago) -Musical theatre (Chicago) -Musical theatre dance (Chicago) -Nuclear medicine technology (Chicago) -Organizational Communication (Online, Schaumburg) -Paralegal studies (Chicago, Schaumburg) -Philosophy (Chicago) -Piano Performance (Chicago) -Political science (Chicago) -Psychology (Chicago, Schaumburg) -Public Administration (Chicago) -Radiation Therapy Technology (Chicago) -Radiography (Chicago) -Social Entrepreneurship (Chicago) -Social Justice Studies (Chicago) -Sociology (Chicago) -Special education (Chicago) -Strings (Chicago) -Sustainability Studies (Chicago) -Voice (Chicago) -Women and gender studies (Chicago) -Woodwinds (Chicago)

Master subjects

-Accounting Forensics (Chicago) -Accounting (Chicago, Schaumburg) -Actuarial science (Chicago) -Biology (Chicago, Schaumburg) -Biomedical science (Chicago, Schaumburg) -Brass Performance (Chicago) -Business administration (Chicago, Schaumburg) -Classical Guitar (Chicago) -Clinical Mental Health Counseling (Chicago) -Clinical psychology (Chicago, Schaumburg) -Computer Development and Action (Chicago) -Computer science (Chicago) -Conflict and mediation (Chicago, Schaumburg, Online) -Creative writing (Chicago) -Dual language teaching leadership (Chicago, Schaumburg) -Early Childhood Education (Chicago) -Economics (Chicago) Elementary education (Chicago, Schaumburg) -History (Chicago) -Hospitality and hotel management (Online) -Human resource management (Chicago, Schaumburg) -Industrial organization psychology (Chicago) -Instructional leadership (Chicago, Schaumburg) -Mathematics (Chicago) -Music composition (Chicago) -Orchestral Studies (Chicago) -Percussion (Chicago) -Performing arts administration (Chicago, Schaumburg) -Piano performance (Chicago) -Public Administration (Chicago) -Reading (Schaumburg) -Real state (Chicago) -School counseling (Chicago) -Secondary Education (Chicago) -Special language special education (Online) -Strings (Chicago) -Teaching and Learning (Online) -Theatre dancing (Chicago) -Training and development (Chicago, Schaumburg, Online) -Voice (Chicago) -Woodwinds(Chicago)

School location