Stafford House School of English

Stafford House School of English нь 1952 онд байгуулагдсан 60 жилийн туршлага, амжилт бүтээлтэй сургууль юм. Tус сургууль нь сургалтын чанар сурагч нэр бүрийн чадавхыг бүрэн дүүрэн хөгжүүлэхэд анхааран ажилласаар ирсэн. Нэг ангид ойролцоогоор 11 хүүхэд сураnцдаг, сургууль дээр сурагчид зөвхөн англи хэлээр харилцдаг. Мөн багш нарын хувьд насанд хүрэгсдэд англи хэл заах сургалтын диплом буюу (DELTA)-н зэрэгтэй байдаг. Stafford House нь үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн цагаасаа эхлэн сурагчдыг амжилтанд хүрэхэд туслах арга барилыг бий болгон хөгжүүлсээр иржээ. Сурагчдын хувьд сургуулийн ихэнх хөтөлбөрүүдэд жилийн ямар ч үед элсэн суралцах боломжтойгоос гадна бүхий л түвшний оюутнуудыг байраар хангаж өгдөг. Stafford House School of English нь чанартай техник хэрэгсэл, сургалтыг халуун дулаан, найрсаг орчинтой уяалдуулан оюутнуудыг бүхий л талаар нь дэмжиж чаддаг шилдэг сургууль юм.

Bachelor subjects

Хичээлүүд
  • GENERAL ENGLISH
  • BUSINESS ENGLISH
  • TOEFL PREPARATION
  • IELTS PREPARATION
  • CAMBRIDGE EXAMINATIONS
  • ONE-TO-ONE ENGLISH
  • ADULT GROUPSAU PAIR ENGLISH
  • PART TIME ENGLISH
  • CELTA
  • TEFL

School location