The University of Maine

1685 онд Maine State College of Agriculture and the Mechanic Arts нэрээр байгуулагдаж 1897 оны 9 сарын 21нд нэрээ солин University of Maine болгожээ. Сургууль нь бага багаар ѳргѳжин тэлж шинжлэх ухаан, хѳдѳѳ аж ахуй, хүний хѳгжил гэх зэрэг мэргэжлүүдийн чиглэлээр оюутнууд элсүүлэн сургах болсон. 1930 онд боловсролын сургууль ашиглалтанд орж үүний дараагаар бизнес удирдлагын сургууль үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлжээ. 1881 оноос эхлэн магистер болон докторын зэргээр мэргэжилтэн бэлтгэх бүрэн эрхтэй болж чадсан юм. 19 дүгээр зууны сүүлчээр сургууль нь хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны салбарийг нээсэн одоо болтол амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа сургууль юм.

 

Кампусын мэдээлэл

 

Кампус нь 37 барилгатай, үүнд 18 танхим, 18 лабратопийн хэсэг, 14 Грек барилга, 10 спортын хэсэг, 5 музей, 3 хоолны танхим, кафе, паб зэрэг багтдаг.

Кампус нь 3 хэсэгт хуваагддаг (урд,хойд болон орой хэсэг).

Урд хэсэгт ихэвчлэн спортын үйл ажиллагаа болдог, мѳн эрүүл мэндийн тѳв, хуралын танхим зэрэг байрладаг. Хойд хэсэгт мөн адил спортын болон бусад танхимууд байрладаг. Кампусын орой хэсэгт мѳн хуралын танхим болон цэцэрлэг байрладаг байна.

 

Номын сангийн мэдээлэл

 

Raymond H. Fogler номын сан нь Orono-д байрладаг.

1941 онд сууриа тавьсан тус номын сан нь 1947 онд болж байсан дэлхийн 2 дугаар дайны улмаас тэр үедээ бүрэн баригдаж дуусаагүй байсан хэдий ч  тун удалгүй ашиглалтанд оржээ.

 

Нэр хүнд

 

#181 in National Universities

#177 in High School Counselor Rankings

#97 in Top Public Schools

#137 in Best Undergraduate Engineering Programs

25th Percentile Score 75th Percentile Score
SAT Composite 1040 1280
SAT Reading 530 650
SAT Math 510 630
ACT Composite 21 28
ACT English N/A N/A
ACT Math N/A N/A

 

 

 

Шалгалтын дүнгийн хүснэгт

 

ACT Score

Competitiveness  

 

Admission Chances

28 and Above Good >95%
24 to 28 Avg + 91%-95%
21 to 24 Avg – 87%-91%
18 to 21 Reach 80%-87%
Less than 18 Low <80%

 

SAT Score (NEW 1600 scale) Competitiveness Admission Chances
1280 and Above Good >95%
1160 to 1280 Avg + 91%-95%
1040 to 1160 Avg – 86%-91%
920 to 1040 Reach 78%-86%
Less than 920 Low <78%

 

 

 

 

High School GPA Freshmen Within Range Admission Chances
3.75+ 25% Good
3.50 to 3.75 8% Good
3.25 to 3.50 11% Avg +
3.00 to 3.25 35% Avg +
2.75 to 3.00 12% Reach
2.50 to 2.75 10% Reach
2.25 to 2.50 0% Low
2.00 to 2.25 0% Low

 

Англи хэлний мэлэгт тавигдах шаардлага

TOEFL: 92

IELTS:6.0

School location