United States University

Калифониийн Сан Дегод байдаг United States University  нь хувийн их сургууль юм. Тус сургууль нь заах арга, сувилахуй, бизнес, эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны чиглэлээр бакалавр болон бакалаврын дараах түвшний хөтөлбөрүүдэд оюутнуудыг сургадаг  бөгөөд их сургуулийн бүх хөтөлбөрийг онлайнаар судлах боломжтой гэдгээрээ онцлогтой. United States University   нь чанартай, оюутан төвтэй хөтөлбөрийг санал болгоод зогсохгүй оюутны мэрэгжлийн болон хувь хүний боловсрол асар их хөрнгө оруулалт хийж, олон боломжыг нээж өгдөг.

Магадлан итгэмжлэл

Өрнөдийн сургууль, коллежуудын холбооны их сургууль, коллежийн магадлан итгэмжлэлийн холбооноос их суригуулийг магадлан итгэмжилсэн байдаг бөгөөд их сургуулийн бакалаврын дараах түвшний багшийн  хөтөлбөр  нь Калифорнын Бакалаврын дараах түвшний сургалтын хороогоор магадлан итгэмжлэгдсэн. Үүнээс гадна их сургуулийн сувилахуйн шинжлэх ухааны магистрийн хөтөлбөрийг сувилахуйн боловсролын хорооноос магадлан итгэмжилжээ.

Их сургуулийн кампус

Их сургулийн кампус нь Mission Valley, CA-д байрладаг.

Их сургуулийн номын сан

Их сургуулийн номын санд оюутнуудын сургалт, судалгааны ажилд хэрэг болох олон ном зохиол, сэтгүүлүүд хадгалагдаж байдаг бөгөөд эдгээр нь оюутнуудыг сурлагын амжилт гаргахад нь туслах үнэтэй эх сурвалж болдог.

Bachelor subjects

 • Bachelor of Arts in Management
 • Bachelor of Science in Health Science
 • Bachelor or Science in Nursing (RN to BSN)

Master subjects

 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Science in Health Science
 • Master of Arts in Education (MAED)
 • Master of Science in Nursing, Family Nurse Practitioner
 • Master of Science in Nursing, Online Education and Education Technology
 • Master of Science in Nursing, Nursing Leadership for Health Systems Management Innovations
 • Multiple Subject Teaching Credential
 • Single Subject Teaching Credential
 • Bilingual Authorization

School location