University of Applied Sciences Potsdam

1991 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн оюутан сургах болсон University of Applied Sciences Potsdam нь дээд боловсролын залуу институт юм. Их сургуульд 23 мэргэжлийн хөтөлбөрийн 2700 орчим оюутан суралцдаг, салбартаа мэргэшсэн, дадлага туршлагатай эрдэмтэн профессоруудаар  хамт олноо бүрдүүлсэн. Их сургуулийн хичээлийн хөтөлбөр нь  иргэний инженер, нийгэм, соёлын ажил, дизайн зэрэг салбаруудыг хамардаг. Багш ажилчдын оролцоо, багш сурагчдын ойр харилцаа, хамтын ажиллагаа, орчин үеийн бүрэн тоноглогдсон анги танхим, бүс нутгийн болон орон нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй тогтоосон нөхөрлөл, хамтын ажиллагаа зэрэг нь их сургуулийн бусад боловсролын байгууллагуудаас ялгагдах онцлог давуу талуудыг бий болгож байдаг.

Үүний зэрэгцээ их сургуулийн  хувьд хамгийн чухал хүчин зүйл бол байршил бөгөөд их сургуулийн орших өөрийн соёл, түүх, уламжлал, уран барилга болоод соёлын өвөрмөц онцлогийн хадгалсан барилга байгууламжтай, нийгэм соёл, дэд бүтцийн олон сорилтуудтай тулгараад байгаа Берлиний Потсдам хотын байдлаас авч үзэн шийдвэрлэвэл зохилтой олон асуудал бэрхшээл илтэд ажиглагдаж байдаг ба эдгээр асуудлууд нь их сургуулийн оюутан, багш нарын хувьд зорьсон зорилгодоо хүрэх гол хөдөлгөгч хүч нь болдог.

School location