University of Canberra

Танилцуулга

Канберра Их Сургууль (UC) нь Австралийн нийслэл нутаг дэвсгэрт байрлах Канберра хотын Брюс дүүрэгт байрладаг улсын их сургууль юм. Их сургуулийн кампус нь Уэстфилд Белконнен худалдааны төвөөс алхах зайд байрладаг ба Канберра хотын төвөөс 8.7км зайтай. UC нь Эрүүл мэнд, Урлаг ба Дизайн, Бизнес, Засаглал ба Хууль, Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Технологи гэсэн таван чиглэлээр бакалавр болон бакалаврын дараах түвшний сургалтуудыг явуулдаг.

Товч мэдээлэл:
16,000+ оюутан
1,000+ багш, ажилчид
107 орны оюутнууд
Олон улсын оюутны хувь 26%
Багш, оюутны харьцаа 1:16
Эрэгтэй, эмэгтэй оюутны харьцаа 48:52
Кампус:

Их сургууль нь Брюс дүүргийн захад байрлах нэг кампустай бөгөөд кампус нь сургуулийн барилга, байгууламжаас бүрдэх 120га талбайтай. Кампус нь нийт 28 барилгаас бүрддэг ба барилга тус бүр 1-28 хүртэлх тоогоор дугаарлагддаг байна. Кампус дээр оюутны дотуур байр, эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх төв зэрэг байрлах ба кампус нь Австралийн Спортын хүрээлэн, Калвари улсын эмнэлэг, Белконнен худалдааны төв, төрөл бүрийн хоолны газартай алхах зайд байрладаг.

Номын сан:

Канберра Их Сургуулийн Номын Сан нь кампусын 8-р байранд байдаг. Номын сан нь Их сургуулийн хамт олонд өндөр чанартай эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нөөц, үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой. Тус номын сан дөрвөн давхар ба  Канберра Их Сургуулийнн сургалын  бүхий л салбарыг хамарсан өргөн хүрээтэй хэвлэмэл болон цахим цуглуулгуудтай.

Их сургуулийн талаар:

Bachelor subjects

Bachelor of Software Engineering
3 Years
INR 13.7 Lakh
IELTS : 6, TOEFL : 60
Bachelors of Business Administration
3 Years
INR 15.9 Lakh
IELTS : 6, TOEFL : 60
Bachelor of Communication in Advertising
3 Years
INR 13.8 Lakh
IELTS : 6, TOEFL : 60
Diploma of Business
8 Months
INR 9.5 Lakh
IELTS : 6, TOEFL : 60
Bachelor of Commerce
3 Years
INR 15.5 Lakh
IELTS : 6, TOEFL : 60
Bachelor of Arts in Architecture
3 Years
INR 16.1 Lakh
IELTS : 6, TOEFL : 60
Bachelor of Information Technology
3 Years
INR 15.9 Lakh
IELTS : 6, TOEFL : 60
Diploma of Information Technology
8 Months
INR 8.7 Lakh
IELTS : 5.5, TOEFL : 46

Master subjects

Master of Business Administration
1.5 Years
INR 17.7 Lakh
IELTS : 6.5, TOEFL : 79
Master of Data Science
2 Years
INR 16.3 Lakh
IELTS : 6.5, TOEFL : 79
Master of Information Technology and Systems
2 Years
INR 16.2 Lakh
IELTS : 6.5, TOEFL : 79
Master of Nursing (Research)
2 Years
INR 10 Lakh
IELTS : 6, TOEFL : 69
Master of Pharmacy
2 Years
INR 17.6 Lakh
IELTS : 7, TOEFL : 94
Master of Business Administration (Plus)
2 Years
INR 17.7 Lakh
IELTS : 6.5, TOEFL : 79
Master of Education
1 Years
INR 12.7 Lakh
IELTS : 6, TOEFL : 60
Master of Architecture
2 Years
INR 16.4 Lakh
IELTS : 6.5, TOEFL : 60
Master of Business Informatics
2 Years
INR 16.3 Lakh
IELTS : 6.5, TOEFL : 60
Master of Arts in Tesol and Foreign Language Teaching
1.5 Years
INR 12.7 Lakh
IELTS : 6.5, TOEFL : 86

School location