University of Greifswald

University of Greifswald Герман болон Балтикийн далайн бүс нутгийн хамгийн эртний дээд боловсролын байгууллагуудын нэг юм. Их сургуулийг байгуулагдаж байх үе буюу 1456 оны үед Германы Балтикийн далай орчмын бүс нутаг нь Шведүүдийн эзэмшилд байсан бөгөөд их сургуулийг Шведийн хамгийн эртний их сургуульд тооцдог. Өдгөө их сургууль нь 220 эрдэмтэн профессор, 10500 оюутантай орчин үеийн их сургууль болтлоо өргөжин хөгжиж чаджээ. Их сургууль одоогийн байдлаар 717 олон улсын оюутантай, их сургуулийн гадаад оюутны тоо 8 хувиар өсчээ.

Их сургууль нь нийтийн ба хувь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчны өөрчлөлт, Балтикийн далайн орчмын бүс нутгийн соёл, плазмын физик, протоны технологи гэсэн голлох 5 салбарын хүрээнд судалгаа шинжилгээ явуулдаг.

Их сургуулийн зарим хичээлүүд бакалаврын төвшинд суралцах хүсэлтэй байгаа оюутнуудын хувьд хамрагдахыг хүсдэг  хөтөлбөрүүдийн тоонд тогтмол багтдагаас гадна Умард Европын хэл соёл, философи, Европын түүх, физик, био анагаах ухаан, уран зураг, сүмийн хөгжим зэрэг бусад хичээлүүд нь улсдаа болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг.

Мөн их сургууль нь бакалаврын зэргийн хөтөлбөрөөрөө Германы хамгийн алдартай их сургуулиудын тоонд багтдаг ба их сургуулийн энэхүү нэр хүнд нь тав тухтай сургалтын орчин, багш оюутнуудын ойр дотно харилцаа, хамтын ажиллагаатай шууд холбоотой юм.

Номын сан

Greifswald University-н номын сан нь 1604 онд Greifswald-д байгуулагдаж Германы хамгийн анхны их сургуулийн номын сан болж байсан. Өдгөө их сургууль нь Old Campus, Science Campus зэрэг кампусуудад 2 номын сантайгаас гадна их сургуулийн тэнхим, интитутууд өөрсдийн номын сантай.

Bachelor subjects

 1. Church Music (5)
 2. Theology, Evangelic
 3. Human Medicine (3)
 4. Pharmacy (3)
 5. Law
 6. Dentistry (3)
 7. Baltic Studies
 8. Communication Studies (2)
 9. Economics
 10. English and American Studies
 11. Fine Arts (5)
 12. Finnish Studies
 13. German as a Foreign Language
 14. German Studies
 15. History
 16. History of Art
 17. Music (5)
 18. Musicology
 19. Philosophy
 20. Political Science
 21. Private Law
 22. Public Law
 23. Scandinavian Studies
 24. Slavonic Studies
 25. Biochemistry (2)
 26. Biology (2)
 27. Biomathematics
 28. Environmental Science
 29. Geography (2)
 30. Geology
 31. Human Biology (2)
 32. Landscape Ecology and Nature Conservation (2)
 33. Management and Law
 34. Mathematics
 35. Mathematics and Computer Science
 36. Physic
 37. Psychology (4)
 38. Culture – Intercultural Studies – Literature
 39. Fine Arts (5)
 40. Germanic Literay Studies
 41. Historical Studies
 42. History of Art
 43. Language and Communication
 44. Language Diversity
 45. Organisatinal Communication Studies
 46. Philosophy
 47. Political Studies (6)
 48. Slavonic Philology
 49. Biochemistry (2)
 50. Biological Diversity & Ecology (2)
 51. Biomathematics
 52. Environmental Science
 53. Earth Sciences (6)
 54. Health Care Management (2)
 55. Human Biology (2)
 56. Landscape Ecology & Nature Conservation (2) (6)
 57. Mathematics
 58. Molecular Biology & Physiology (2)
 59. Physics
 60. Psychology (2)
 61. Sustainable Geography/Regional Development (6)
 62. Tourism & Regional Development
 63. English Language (2)
 64. Fine Arts (5)
 65. German Language (2)
 66. Geography (2)
 67. History (2)
 68. Philosophy (2)
 69. Polish Language
 70. Religion, Evangelic
 71. Russian Language
 72. German Language
 73. English Language
 74. Geography (2)
 75. History
 76. Fine Arts (5)
 77. Philosophy
 78. Polish Language
 79. Religion, Evangelic
 80. Russian Language
 81. Danish Language
 82. Norwegian Language
 83. Swedish Language
 84. German as a Foreign Language
 85. Low German
 

School location