University of Hawaii

1907 онд Хавайн орон нутгийн байгууллагаас Хонолулуд Аж ахуй, урлагийн коллежийг байгуулж байсан нь өнөөгийн  University of Hawai их сургууль юм. 10 оюутан 13 багш ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан тус сургууль өнөөдөр 7 салбар коллеж, 3 сургуультай том их сургууль болтлоо өргөжин хөгжиж чаджээ.

Их сургууль нь эдгээр 3 сургууль, 7 коллежоороо дамжуулан бакалавр, магистер, докторын зэргийн хөтөлбөрүүдэд мэргэжилтэн бэлтгэдэг. University of Hawaii-н салбар сургуулиудыг өрнөдийн коллеж, сургуулиудын холбооноос магадлан итгэмжилжээ.

Их сургуулийн салбар сургуулиуд

 

Салбар коллежууд

 

Мэргэжлийн сургуулиуд

Их сургууль нь 10 кампустай:

 1. Mānoa кампус
 2. Hilo кампус
 3. West Oʻahu кампус
 4. Hawaiʻi кампус
 5. Honolulu кампус
 6. Kapiʻolani кампус
 7. Kauaʻi кампус
 8. Leeward кампус
 9. Maui кампус
 10. Windward кампус

Bachelor subjects

 • Accounting Mānoa MAccBBAGCert
  Accounting Hilo BBA
  Accounting Hawaiʻi AASCA
  Accounting Kapiʻolani ASCACO
  Accounting Kauaʻi AASCACO
  Accounting Leeward ASCACO
  Accounting Maui AASCA
  Administration of Justice Hilo BA
  Administration of Justice Hawaiʻi ASCO
  Administration of Justice Honolulu AAS
  Administration of Justice Maui AASCACO
  Adult Care Home Operator Kapiʻolani CO
  Adult Care Home Operator Kauaʻi CO
  Adult Care Home Operator Maui CO
  Aeronautics Maintenance Technology Honolulu ASCA
  Aging Mānoa UCert
  Agribusiness Management Mānoa UCert
  Agricultural Technology Windward CO
  Agriculture Hilo BS
  Agriculture Hawaiʻi AASCACO
  Agriculture & Natural Resources Maui AASCACO
  Agripharmatech Windward CACO
  American Studies Mānoa PhDMABA
  Animal Sciences Mānoa MSBS
  Anthropology Mānoa PhDMABA
  Anthropology Hilo BA
  Apparel Product Design & Merchandising Mānoa BS
  Applied Business & Information Technology Maui BAS
  Applied Forensic Anthropology West Oʻahu UCert
  Applied Science West Oʻahu BAS
  Applied Trades Honolulu AASCACO
  Architectural, Engineering & CAD Technology Hawaiʻi AASCACO
  Architectural, Engineering & CAD Technology Honolulu ASCA
  Architecture Mānoa DArch
  Art Mānoa MFABFABA
  Art Hilo BA
  Art History Mānoa MA
  Asia-Pacific-US Economic Relations Hilo UCert
  Asian Studies Mānoa MABAGCert
  Astronomy Mānoa PhDMSBA
  Astronomy Hilo BS
  Astrophysics Mānoa BS
  Athletic Training Mānoa MS
  Atmospheric Sciences Mānoa PhDMSBS
  Auto Body Repair & Painting Hawaiʻi AASCA
  Auto Body Repair & Painting Honolulu AASCA
  Auto Body Repair & Painting Kauaʻi AASCACO
  Auto Body Repair & Painting Maui AASCACO
  Automotive Mechanics Technology Hawaiʻi AASCA
  Automotive Mechanics Technology Honolulu AASCA
  Automotive Mechanics Technology Leeward AASCACO
  Automotive Mechanics Technology Maui AASCACO
  Automotive Technology Kauaʻi AASCACO
  Beekeeping Hilo UCert
  Biochemistry Mānoa BSBA
  Biological Engineering Mānoa MSBS
  Biology Mānoa BSBA
  Biology Hilo BSBA
  Biomedical Sciences Mānoa PhDMS
  Biomedical Sciences (Tropical Medicine) Mānoa PhDMSGCert
  Biotechnician Kapiʻolani CA
  Botany Mānoa PhDMSBSBA
  Business Kauaʻi ASCACO
  Business Administration Mānoa PhDMBA
  Business Administration Hilo BBAUCert
  Business Administration West Oʻahu BA
  Business Careers Maui AASCACO
  Business Technology Hawaiʻi AASCACO
  Business Technology Kauaʻi AASCACO
  Business Technology Leeward ASCACO
  Business Technology Maui AASCACO
  Carpentry Technology Hawaiʻi AASCA
  Carpentry Technology Honolulu AASCA
  Carpentry Technology Kauaʻi AASCA
  Cell and Molecular Biology Mānoa PhDMS
  Chemistry Mānoa PhDMSBSBA
  Chemistry Hilo BA
  Chinese Mānoa BAUCert
  Chinese Studies Mānoa GCert
  Chinese Studies Hilo UCert
  Civil Engineering Mānoa PhDMSBS
  Classics Mānoa BAUCert
  Clinical Psychology Mānoa GCert
  Communication Mānoa MABA
  Communication Hilo BA
  Communication & Information Sciences Mānoa PhD
  Communication Arts Honolulu AS
  Communication Sciences and Disorders Mānoa MS
  Communicology Mānoa MABA
  Community Health Worker Kapiʻolani CO
  Community Health Worker Kauaʻi CO
  Computer Application Development Hilo UCert
  Computer Engineering Mānoa BS
  Computer Science Mānoa PhDMSBS
  Computer Science Hilo BS
  Computing, Electronics & Networking Technology Honolulu APCASCA
  Conflict Resolution Mānoa GCert
  Construction Technology Maui AASCACO
  Contemporary Indigenous Multilingualism Hilo UCert
  Cosmetology Honolulu AASCACO
  Counseling Psychology Hilo MA
  Creative Media Mānoa BA
  Creative Media Hawaiʻi AS
  Creative Media Kauaʻi ASCO
  Creative Media Maui AS
  Creative Writing Hilo UCert
  Culinary Arts Hawaiʻi AASCACO
  Culinary Arts Kapiʻolani ASCACO
  Culinary Arts Kauaʻi AASCACO
  Culinary Arts Leeward ASCACO
  Culinary Arts Maui AASCACO
  Culinary Management Kapiʻolani APC
  Curriculum Studies Mānoa MEd
  Dance Mānoa MFAMABFABA
  Database Management Hilo UCert
  Democratic Principles and Social Justice West Oʻahu UCert
  Dental Assisting Kapiʻolani CACO
  Dental Assisting Maui CO
  Dental Hygiene Mānoa BS
  Dental Hygiene Maui AS
  Developmental & Reproductive Biology Mānoa PhDMS
  Diesel Mechanics Technology Hawaiʻi AASCA
  Diesel Mechanics Technology Honolulu AASCA
  Dietetics Mānoa BS
  Digital Media Arts Hawaiʻi CO
  Digital Media Production Leeward ASCACO
  Disability & Diversity Mānoa GCert
  Disaster Preparedness and Emergency Management West Oʻahu UCert
  Disaster Preparedness and Humanitarian Assistance Mānoa GCert
  Early Childhood Education Mānoa MEd
  Early Childhood Education Hawaiʻi ASCACO
  Early Childhood Education Honolulu ASCACO
  Early Childhood Education Kauaʻi ASCACO
  Early Childhood Education Maui ASCACO
  East Asian Languages & Literature (Chinese) Mānoa PhDMA
  East Asian Languages & Literature (Japanese) Mānoa PhDMA
  East Asian Languages & Literature (Korean) Mānoa PhDMA
  Economics Mānoa PhDMABA
  Education Mānoa PhDMEdT
  Education Hilo MEd
  Education West Oʻahu BEd
  Educational Administration Mānoa MEd
  Educational Foundations Mānoa MEd
  Educational Paraprofessional Kapiʻolani ASCO
  Educational Psychology Mānoa PhDMEd
  Educational Studies Hilo UCert
  Electrical Engineering Mānoa PhDMSBS
  Electrical Installation & Maintenance Technology Hawaiʻi AASCA
  Electrical Installation & Maintenance Technology Honolulu AASCA
  Electrical Installation & Maintenance Technology Kauaʻi AASCACO
  Electronic & Computer Engineering Technology Maui ASCACO
  Electronics Technology Hawaiʻi AASCACO
  Electronics Technology Kauaʻi ASCACO
  Elementary Education Mānoa BEd
  Emergency Medical Technician Kapiʻolani CO
  Energy Science Hilo UCert
  Engineering Technology Maui BAS
  English Mānoa PhDMABA
  English Hilo BA
  Entomology Mānoa PhDMS
  Entrepreneurship Mānoa BBAGCert
  Entrepreneurship Kapiʻolani CO
  Environmental Design Mānoa BEnvD
  Environmental Science Hilo BS
  Environmental Studies Mānoa UCert
  Environmental Studies Hilo UCert
  Epidemiology Mānoa PhD
  Equine Science Hilo UCert
  Ethnic Studies Mānoa BAUCert
  Ethnobotany Mānoa BS
  Facilities Engineering Technology Kauaʻi CO
  Fashion Technology Honolulu AASCACO
  Fashion Technology Maui AASCACO
  Filipino Studies Hilo UCert
  Finance Mānoa BBA
  Fire & Environmental Emergency Response Honolulu AASCA
  Fire Science Hawaiʻi ASCA
  Food Science Mānoa MS
  Food Science & Human Nutrition Mānoa BS
  Forest Resource Management and Conservation Hilo UCert
  French Mānoa MABAUCert
  Gender and Women's Studies Hilo BAUCert
  General Business Mānoa BBA
  Geographic Information Systems Kauaʻi CO
  Geography Mānoa PhDMABA
  Geography Hilo BA
  Geology Mānoa BA
  Geology Hilo BSBA
  Geology & Geophysics Mānoa PhDMSBS
  Geoscience for Professionals Mānoa MGEO
  German Mānoa BAUCert
  Gerontology Mānoa GCert
  Global Engagement Hilo UCert
  Global Environmental Science Mānoa BS
  Global Health Protection and Security Mānoa GCert
  Hawaiian & Indigenous Language & Culture Revitalization Hilo PhD
  Hawaiian Botany Kauaʻi CO
  Hawaiian Culture Hilo UCert
  Hawaiian Language Mānoa MABAUCert
  Hawaiian Language Hilo UCert
  Hawaiian Language & Literature Hilo MA
  Hawaiian Studies Mānoa MABA
  Hawaiian Studies Hilo BA
  Hawaiian Studies Hawaiʻi AA
  Hawaiian Studies Honolulu AA
  Hawaiian Studies Kapiʻolani AA
  Hawaiian Studies Kauaʻi AA
  Hawaiian Studies Leeward AA
  Hawaiian Studies Maui AA
  Hawaiian Studies Windward AA
  Health Care Administration Hilo UCert
  Health Care Administration West Oʻahu UCert
  Health Information Technology Leeward ASCACO
  Health Sciences Research Hilo GCert
  Healthcare Leadership Hilo GCert
  Heritage Management Hilo MA
  Historic Preservation Mānoa GCert
  History Mānoa PhDMABA
  History Hilo BA
  Hospitality & Tourism Hawaiʻi AASCACO
  Hospitality & Tourism Kapiʻolani ASCACO
  Hospitality & Tourism Kauaʻi AASCACO
  Hospitality & Tourism Maui AASCACO
  Hotel Operations Management Kapiʻolani APC
  Human Development and Family Studies Mānoa BS
  Human Resource Management Mānoa MHRMBBA
  Human Services Hawaiʻi CO
  Human Services Honolulu AASCACO
  Human Services Maui ASCACO
  Human Services - Substance Abuse Counseling Leeward CO
  Humanities West Oʻahu BA
  Indigenous Language & Culture Education Hilo MA
  Indigenous Language & Culture Revitalization Hilo GCert
  Indo-Pacific Languages Mānoa UCert
  Information & Computer Sciences Mānoa BA
  Information & Computer Sciences Leeward ASCACO
  Information & Computer Sciences Windward CO
  Information Technology Hawaiʻi ASCACO
  Information Technology Kapiʻolani APCASCACO
  Integrated Industrial Technology Leeward ASCACO
  Interdisciplinary Studies Mānoa BA
  Interdisciplinary Studies Hawaiʻi ATS
  Interdisciplinary Studies Honolulu ATS
  Interdisciplinary Studies Kapiʻolani ATS
  Interdisciplinary Studies Kauaʻi ATS
  Interdisciplinary Studies Leeward ATS
  Interdisciplinary Studies Maui ATS
  Interdisciplinary Studies Windward ATS
  International Business Mānoa BBA
  International Cultural Studies Mānoa GCert
  International Politics Hilo UCert
  International Studies Hilo UCert
  Islamic Studies Mānoa UCert
  Japanese Mānoa BAUCert
  Japanese Studies Mānoa GCert
  Japanese Studies Hilo BA
  Journalism Mānoa BA
  Juridicial Science Mānoa SJD
  Kahuawaiola Indigenous Teacher Education Hilo GCert
  Kinesiology & Exercise Sciences Hilo BA
  Kinesiology & Rehabilitation Science Mānoa MSBS
  Korean Mānoa BAUCert
  Korean Studies Mānoa GCert
  Latin America & Iberian Studies Mānoa UCert
  Law Mānoa LLMJD
  Law and Society Mānoa UCert
  Learning Design and Technology Mānoa PhDMEdGCert
  Legal Secretary Kapiʻolani CO
  Liberal Arts Hawaiʻi AA
  Liberal Arts Honolulu AA
  Liberal Arts Kapiʻolani AA
  Liberal Arts Kauaʻi AA
  Liberal Arts Leeward AA
  Liberal Arts Maui AA
  Liberal Arts Windward AA
  Liberal Studies Hilo BA
  Library & Information Science Mānoa MLISCGCert
  Linguistics Mānoa PhDMA
  Linguistics Hilo BA
  Long Term Care Nurse Aid Kapiʻolani CO
  Machine, Welding & Industrial Mechanics Technologies Hawaiʻi AASCACO
  Management Mānoa BBA
  Management Leeward ASCACO
  Management Information Systems Mānoa BBA
  Marine Biology Mānoa PhDMSBS
  Marine Option Mānoa UCert
  Marine Option Hilo UCert
  Marine Science Hilo BSBA
  Marketing Mānoa BBA
  Marketing Hawaiʻi AASCACO
  Marketing Kapiʻolani ASCACO
  Massage Therapy Kauaʻi CO
  Mathematical Biology Mānoa UCert
  Mathematics Mānoa PhDMABSBA
  Mathematics Hilo BA
  Mechanical Engineering Mānoa PhDMSBS
  Medical Assisting Kapiʻolani ASCA
  Medical Assisting Kauaʻi CACO
  Medical Lab Technician Kapiʻolani AS
  Medical Technology Mānoa BSPB
  Medication Assistant Maui CO
  Medicine Mānoa MD
  Microbiology Mānoa PhDMSBSBA
  Mobile Intensive Care Technician Kapiʻolani ASCA
  Molecular and Cell Biology Mānoa BS
  Molecular Biosciences & Bioengineering Mānoa PhDMS
  Molecular Biosciences and Biotechnology Mānoa BS
  Multidisciplinary Hawaiian Studies Hilo UCert
  Museum Studies Mānoa GCert
  Music Mānoa PhDMMusMABMusBAUCert
  Music & Entertainment Learning Experience Honolulu AS
  Natural Resources & Environmental Management Mānoa PhDMSBS
  Natural Science Hilo BA
  Natural Science Hawaiʻi AS
  Natural Science Honolulu AS
  Natural Science Kapiʻolani AS
  Natural Science Kauaʻi AS
  Natural Science Leeward AS
  Natural Science Maui AS
  Natural Science Windward AS
  New Media Arts Kapiʻolani AS
  Nurse Aide Kapiʻolani CO
  Nurse Aide Kauaʻi CO
  Nurse Aide Maui CO
  Nursing Mānoa PhDMSBSGCert
  Nursing Hilo BS
  Nursing Practice Mānoa DNP
  Nursing Practice Hilo DNP
  Nursing, Associate Hawaiʻi AS
  Nursing, Associate Kapiʻolani AS
  Nursing, Associate Kauaʻi AS
  Nursing, Associate Maui AS
  Nursing, Practical Hawaiʻi CA
  Nursing, Practical Kapiʻolani CA
  Nursing, Practical Kauaʻi CA
  Nursing, Practical Maui CA
  Nutrition Mānoa PhD
  Nutritional Sciences Mānoa MS
  Occupational & Environmental Safety Management Honolulu ASCA
  Occupational Therapy Assistant Kapiʻolani ASCO
  Ocean & Resources Engineering Mānoa PhDMS
  Ocean Policy Mānoa GCert
  Oceanography Mānoa PhDMS
  On-Line Learning and Teaching Mānoa GCert
  Pacific Islands Studies Mānoa MABAGCert
  Pacific Islands Studies Hilo UCert
  Paralegal Kapiʻolani ASCA
  Peace Studies Mānoa UCert
  Performing Arts Hilo BAUCert
  Pharmaceutical Sciences Hilo PhD
  Pharmacy Hilo PharmD
  Pharmacy Studies Hilo BA
  Pharmacy Technician Maui CO
  Philippine Language & Literature Mānoa BA
  Philippine Studies Mānoa GCert
  Philosophy Mānoa PhDMABA
  Philosophy Hilo BA
  Physical Therapist Assistant Kapiʻolani AS
  Physics Mānoa PhDMSBSBA
  Physics Hilo BA
  PK3 Mānoa GCert
  Planning Hilo UCert
  Planning Studies Mānoa GCert
  Plant & Environmental Protection Sciences Mānoa BS
  Plant Biology and Tropical Agriculture Kauaʻi ASCACO
  Plant Biology and Tropical Agriculture Leeward ASCACO
  Plant Landscaping Windward CO
  Plant Tissue Culture Hilo UCert
  Plant-Food Production and Tech Windward CO
  Political Science Mānoa PhDMABA
  Political Science Hilo BA
  Pre-Law Hilo UCert
  Pre-Pharmacy Hilo UCert
  Professional Educational Practice Mānoa EdD
  Psychology Mānoa PhDMABSBA
  Psychology Hilo BA
  Public Administration Mānoa MPAGCert
  Public Administration West Oʻahu BA
  Public Health Mānoa DrPHMSMPHBA
  Public History Hilo UCert
  Public Policy Mānoa GCert
  Radiologic Technologist Kapiʻolani AS
  Refrigeration & Air Conditioning Technology Honolulu AASCA
  Religion Mānoa MABA
  Renewable Energy and Island Sustainability Mānoa GCert
  Resource Management Mānoa GCert
  Respiratory Care Practitioner Kapiʻolani AS
  Risk Management and Insurance West Oʻahu UCert
  Rural Health Hilo GCert
  Russian Mānoa BAUCert
  Russian Area Studies Mānoa UCert
  School Health Aid Kapiʻolani CO
  School Health Aid Kauaʻi CO
  Second Language Studies Mānoa PhDMABAGCert
  Secondary Education Mānoa BEdPB
  Sheet Metal & Plastics Technology Honolulu AASCA
  Small Vessel Fabrication & Repair Honolulu AASCA
  Social Sciences West Oʻahu BA
  Social Welfare Mānoa PhD
  Social Work Mānoa MSWBSW
  Sociology Mānoa PhDMABA
  Sociology Hilo BA
  Sophomore Honors Mānoa UCert
  South Asian Studies Mānoa GCert
  Southeast Asian Studies Mānoa GCert
  Spanish Mānoa MABAUCert
  Spanish Language for Careers Hilo UCert
  Special Education Mānoa MEdPB
  Special Education PK-12 Leeward APC
  STEM Research Honors Hilo UCert
  Substance Abuse and Addiction Studies West Oʻahu UCert
  Substance Abuse Counseling Hawaiʻi CO
  Subtropical Urban Tree Care Windward CO
  Sustainability Science Management Kauaʻi CACO
  Sustainable Agriculture Windward CO
  Sustainable Science Management Maui BAS
  Sustainable Tourism Mānoa UCert
  Teacher Leader Mānoa GCert
  Teaching Hilo MA
  Teaching Leeward AACO
  Teaching English as a Second Language Hilo UCert
  Telecommunications & Information Resource Management Mānoa GCert
  Television Production Leeward ASCACO
  Theatre Mānoa PhDMFAMABA
  Therapeutic Activity Aid Maui CO
  Travel Industry Management Mānoa MSBSUCert
  Tropical Agriculture and the Environment Mānoa BS
  Tropical Conservation Biology & Environmental Science Hilo MS
  Tropical Farming Hilo UCert
  Tropical Forest Ecosytems & Agroforestry Management Hawaiʻi ASCA
  Tropical Plant and Soil Sciences Mānoa PhDMS
  Tropical Plant Pathology Mānoa PhDMS
  Unmanned Aircraft Systems Hilo UCert
  Urban & Regional Planning Mānoa PhDMURPGCert
  Veterinary Assisting Windward CA
  Veterinary Technology Windward AS
  Welding Technology Honolulu AASCA
  Women's Studies Mānoa BAGCertUCert
  Zoology Mānoa PhDMSBSBA

School location