University of New England (UNE)

The University of New England нь 1938 онд New England University College, a College of the University of Sydney нэртэйгээр байгуулагдаж байсан бөгөөд 1954 онд бие даасан их сургууль болон өргөжсөн. Уг сургууль нь Австралийн төрийн өмчит сургуулиудын нэг бөгөөд 22500 орчим оюутантай.  University of New England нь онлайн буюу алсын зайн боловсрол олгодгоороо Австралидаа хамгийн арвин туршлагатайд тооцогддог бөгөөд баклаврын болон бакалаврын дараах түвшний 200 гаруй хөтөлбөрөөр мэргэжилтэн бэлтгэн гарагдаг. Мөн тус сургууль нь орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн Австралийн хамгийн анхны их сургууль юм.

Кампус

University of New England нь Армиделд хэд хэдэн кампустай. Хойд кампус нь хотын төвөөс баруун хойд зүгт 5 км-н зайд оршдог. Тус сургуулийн Newling кампуст Newling төв, New England-н хөгжмийн консерциум байдаг.

Англи хэлний мэдлэгт тавигдах шаардлага

IELTS: нийт оноо: 6.0, хэсэг тус бүрийн оноо хамгийн багадаа 5.5 байх

Bachelor subjects

 1. Accounting and Finance
 2. Accounting
 3. Financial Services
 4. Agriculture and Agronomy
 5. Agricultural Consulting and Farm Management
 6. Agricultural Economics
 7. Agricultural Systems
 8. Animal Health and Welfare
 9. Animal Nutrition
 10. Cotton Production
 11. Engineering
 12. Genetics
 13. Meat Science
 14. Sustainable Grains Production
 15. Poultry Science
 16. Precision Agriculture
 17. Sheep and Wool Science
 18. Soil Science
 19. Sustainable Farming
 20. Weed Science
 21. Animal related studies
 22. Animal Health and Welfare
 23. Animal Nutrition
 24. Ecosystem Management
 25. Genetics
 26. Meat Science
 27. Poultry Science
 28. Sheep and Wool Science
 29. Wildlife Ecology and Management
 30. Zoology
 31. Arts
 32. English
 33. Media and Communications
 34. Music
 35. Theatre and Performance
 36. Writing
 37. Biological Sciences
 38. Aquatic Ecology and Management
 39. Genetics
 40. Palaeontology
 41. Economics and Marketing
 42. Agricultural Economics
 43. Econometrics
 44. Financial Services
 45. Marketing
 46. Education and Teaching
 47. Contextual Studies in Education
 48. Creative and Performing Arts Education
 49. Early Childhood Education
 50. Educational Psychology
 51. Health, Physical and Sports Studies Education
 52. Information & Communication Technology Education (ICT Education)
 53. Mathematics Education
 54. Science Education
 55. Social Science Education
 56. Special Education / Disability Studies
 57. Special / Inclusive Education
 58. Classics, History, Philosophy, and Studies in Religion
 59. Archaeology
 60. Classics & Ancient History
 61. Courses in History
 62. Local, Family and Applied History
 63. Peace Studies
 64. Philosophy
 65. Studies in Religion
 66. Health, Human Biology, Medicine
 67. Joint Medical Program (JMP)
 68. Biomedical Science
 69. Counselling
 70. Disability Management
 71. Exercise and Sports Science
 72. Genetics
 73. Health Management
 74. Health Practice and Community Services
 75. Neuroscience
 76. Nursing
 77. Pharmacy
 78. Psychology
 79. Social Work
 80. Languages and Culture
 81. Chinese
 82. French
 83. German
 84. Indigenous Studies
 85. Indonesian
 86. Italian
 87. Japanese
 88. Linguistics
 89. Spanish
 90. Management and Administration
 91. Disability Management
 92. Human Resource Management
 93. Management
 94. Organisational Leadership
 95. Regulatory Science
 96. Maths, Computing and IT
 97. Computer Science
 98. Financial Services
 99. Information & Communication Technology Education (ICT Education)
 100. Mathematics
 101. Physics and Electronics
 102. Statistics
 103. Mental Health
 104. Counselling
 105. Neuroscience
 106. Psychology
 107. Social Work
 108. Physical Sciences
 109. Chemistry
 110. Earth Sciences
 111. Geographic Information Systems
 112. Geography and Planning
 113. Pollution Science
 114. Soil Science
 115. Plant Related Studies
 116. Plant Science
 117. Soil Science
 118. Systematics
 119. Weed Science
Social Sciences and Law

School location