University of South Australia

Танилцуулга

University of South Australia нь Өмнөд Австралид байдаг улсын судалгааны их сургууль бөгөөд Өмнөд Австралийн хамгийн том их сургууль юм. Тус сургууль нь анх 1991 онд Өмнөд Австралийн технологийн институт, Дээд боловсролын коллеж 2 нэгдсэнээр байгуулагдсан байна. University of South Australia нь дэлхийн шилдэг их сургуулиудын тоонд багтахаас гадна QS дэлхийн их сургуулиудын жагсаалтын шилдэг 300 их сургуулийн нэгэнд зүй ёсоор тооцогддог бөгөөд шилдэг 15 судалгааны их сургуулийн нэг юм. 2015 онд University of South Australia нь 50-с бага жилийн түүхтэй дэлхийн шилдэг  их сургуулиудын нэгээр нэрлэгдэж QS жагсаалтын 28, Times higher education жагсаалтын 38-т тус  тус бигчигдсэн. Тус сургууль нь бизнес, эдийн засаг, боловсрол, урлаг, нийгмийн шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, мэдээллийн технологи, инженерчлэл байгаль орчны чиглэлээр 400 гаруй мэргэжлийн хөтөлбөрийг санал болгодог.

Их сургуулийн бүрэлдэхүүн:

Бизнесийн сургууль

Клиник, эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны сургууль

Урлагийн суругууль

Шинжлэх ухааны сургууль

Товч мэдээлэл:
35,000+ оюутан
2,800+ багш, ажилчид
140 орны оюутнууд
Олон улсын оюутны хувь 21%
Багш, оюутны харьцаа 1:32
Эрэгтэй, эмэгтэй оюутны харьцаа 42:58
Кампус:

City East

Уг кампус нь North Terrace болон Frome Road-н буланд байрладаг. Энд эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны салбар байх бөгөөд 7000 гаруй оюутан бакалавр болон бакалаврын дараах түвшний хөтөлбөрүүдэд суралцдаг.

City West

Уг кампус нь North Terrace болон Morphett Street-н буланд байдаг. Энд бизнес, хууль, худалдаа, уран брилга, уран зургийн чиглэлийн хөтөлбөрүүд явагддаг.

Magill

Энэхүү кампус нь Магиллдах Гэгээн Бэрнардын замд байрладаг. Уг кампуст боловсрол, хүмүүнлэгийн ухаан, сэтгэл судлал, хэвлэл мэдээлэл–харилцаа холбоо, нийтийн харилцаа, сэтгүүл зүй, олон улсын харилцаа судллын чиглэлийн хичээлүүд ордог.

Mawson Lakes

Уг кампус нь тооцоолол-мэдээллийн технологи, инженерчилэл, шинжлэх ухаан, хавсрага шинжлэх ухаан, спортын шинжлэх ухаан, цахим худалдаа, байгаль орчин судлалын хөтөлбөрүүдээрээ олонд танигдсан. Мөн уг кампуст олон улс болон үндэстэнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн судалгааны институт, төвүүд байрлан үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Whyalla

Уг кампуст явагддаг хичээлийн хөтөлбөрүүд нь бүс нутгийн болоод орон нутгийн иргэдийн хэрэгцээ шаардлага, зорилгод зохих хэмжээгээр нөлөөлж байдаг. Энд сувилахуй, нийгмийн ажил, бага насны хүүхдийн боловсрол, инженерчилэл, харилцаа холбооны чиглэлийн хичээлүүд явагддаг.

Mount Gambier

Энэхүү кампус нь Өмнөд Австралийн Limestone Coast бүс нутагт байрладаг. Mount Gambier кампус нь оюутнуудад сувилахуй, нийгмийн ажил, бага насны хүүхдийн боловсрол, сурагчдыг дээд боловсролын хөтөлбөрт бэлдэх  UniSA-н бэлтгэл курсыг санал болгодог.

Номын сан

University of South Australia-н номын сан нь 3 сая гаруй цахим өгүүлэл, өгөгдлийн сан, зураг, цахим ном, хэвлэмэл ном сэтгүүлтэй.  Уг номын сан нь их сургуулийн 5 кампуст  салбар номын сангуудтай бөгөөд кампус тус бүрийн номын санд  тухайн кампуст ордог хичээлийн хөтөлбөрөөс хамааран өөр өөр ном сурах бичиг хадгалагдаж байдаг. Их сургуулийн номын сан нь UniLibraries SA (ULSA), Libraries of the Australian Technology Network (LATN), the Australian Library and Information Association (ALIA) зэрэг номын сангийн холбоодуудын гишүүн юм.

Bachelor subjects

LBSY Bachelor of Education (Secondary Food and Textiles Technologies)
LBSY Bachelor of Education (Secondary Design and Technology)
MBET Bachelor of Education (Early Childhood)
MBET Bachelor of Education (Primary)
MBET Bachelor of Education (Primary and Middle)
MBET Bachelor of Education (Early Childhood (Mount Gambier))
MBET Bachelor of Education (Early Childhood (Whyalla))
MBET Bachelor of Education (Primary (Whyalla))
MBET Bachelor of Education (Primary (Mount Gambier))
IBPZ Bachelor of Physiotherapy
IHPZ Bachelor of Physiotherapy (Honours)
IBNU Bachelor of Nursing
IBNU Bachelor of Nursing (Whyalla)
IBNU Bachelor of Nursing (Mount Gambier)
LTEN Associate Degree in Engineering
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Arts
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Arts (International Relations)
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Journalism and Professional Writing
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Business (Marketing)
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Commerce (Accounting)
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Business (Sport and Recreation Management)
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Business (Management)
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Business (Human Resource Management)
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Business (Tourism and Event Management)
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Science
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Arts
IBOC Bachelor of Occupational Therapy
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Psychological Science
IHOC Bachelor of Occupational Therapy (Honours)
DBLD Bachelor of Laws, Bachelor of Business (Economics, Finance and Trade)
IHPP Bachelor of Pharmaceutical Science, Bachelor of Pharmacy (Honours)
LHMR Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical)
LHEG Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic)
IBOP Bachelor of Podiatry
IHOP Bachelor of Podiatry (Honours)
LHMI Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Structural)
DFIN Indigenous Participation Pathway
LBCP Bachelor of Information Technology
IBBL Bachelor of Laboratory Medicine
IBRS Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)
LBCP Bachelor of Information Technology (Mobile Application Development)
IBRS Bachelor of Medical Radiation Science (Nuclear Medicine)
IBRS Bachelor of Medical Radiation Science (Radiation Therapy)
DBBH Bachelor of Business (Human Resource Management)
MBJC Bachelor of Journalism and Professional Writing, Bachelor of Arts (English and Creative Writing)
IBMW Bachelor of Midwifery
DBVS Bachelor of Visual Arts (Textiles)
IHBL Bachelor of Laboratory Medicine (Honours)
DBBM Bachelor of Business (Marketing)
DHLD Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Business (Management)
DHLD Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Arts
DHLD Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Business (Sport and Recreation Management)
DHLD Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Business (Economics, Finance and Trade)
DHLD Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Business (Tourism and Event Management)
DHLD Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Business (Human Resource Management)
DHLD Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Journalism and Professional Writing
DHLD Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Arts (International Relations)
DHLD Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Commerce (Accounting)
DHLD Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Business (Marketing)
DHLD Bachelor of Laws (Honours), Bachelor of Psychological Science
IHRS Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Medical Imaging)
IHRS Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Nuclear Medicine)
IHRS Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Radiation Therapy)
LHMI Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Project Management)
DHUR Bachelor of Urban and Regional Planning (Honours)
LHMR Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical and Mechatronic)
IHPC Bachelor of Pharmacy (Honours)
LHIF Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Mechatronic)
LHMR Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical and Advanced Manufacturing)
LHIF Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic)
LHMI Bachelor of Engineering (Honours) (Civil)
MBSW Bachelor of Social Work
IBNU Bachelor of Nursing (Post-Registration)
DTJM Associate Degree in Music
DBJM Bachelor of Music
MBME Bachelor of Media Arts
LTCI Associate Degree in Information Technology
DBIR Bachelor of Interior Architecture
LBCV Bachelor of Aviation
MBSS Bachelor of Social Science (Human Services)
MBPU Bachelor of Psychological Science
DDJM Diploma in Music
MBPU Bachelor of Psychological Science (Counselling and Interpersonal Skills)
MBSW Bachelor of Social Work (Mount Gambier)
MHPU Bachelor of Psychology (Honours)
MBSW Bachelor of Social Work (Whyalla)
MBWR Bachelor of Social Work, Bachelor of Arts (International Relations)
MHSW Bachelor of Social Work (Honours)
MFFS UniSA Foundation Studies (Mount Gambier)
MFFS UniSA Foundation Studies
MFFS UniSA Foundation Studies (Whyalla)
LBCP Bachelor of Information Technology (Software Development)
DDST Diploma in Science and Technology
IBNF Bachelor of Nutrition and Food Sciences
IBMS Bachelor of Medical Science
MHPU Bachelor of Psychology (Honours) (Cognitive Neuroscience)
DDAR Diploma in Arts
MBSP Bachelor of Social Science (Human Services), Bachelor of Psychological Science
LBMA Bachelor of Mathematical Sciences
DDHL Diploma in Health
MHAR Bachelor of Arts (Honours) (JMA (Mt Gambier))
LBCP Bachelor of Information Technology (Networking and Cybersecurity)
DBIC Bachelor of Arts (Indigenous Cultures and Australian Society)
DBBN Bachelor of Business (Information Strategy and Management)
DBBG Bachelor of Business (Management)
IBCP Bachelor of Clinical Exercise Physiology
DBBL Bachelor of Business (Logistics and Supply Chain Management)
DBCF Bachelor of Business (Finance)
DBCA Bachelor of Commerce (Accounting)
MBCD Bachelor of Communication and Media
MBIW Bachelor of Arts (Indigenous Cultures and Australian Society), Bachelor of Social Work
DDBU Diploma in Business
MBAA Bachelor of Arts (History and Cultural Studies)
MBAA Bachelor of Arts (English and Creative Writing)
LHIT Bachelor of Information Technology (Honours) (Enterprise Business Solutions)
IBHN Bachelor of Human Movement (Exercise and Sport Science), Bachelor of Nutrition and Food Sciences
OBCDH Bachelor of Communication and Media - HKBU
MBJN Bachelor of Journalism and Professional Writing, Bachelor of Arts (International Relations)
IBHN Bachelor of Human Movement, Bachelor of Nutrition and Food Sciences
OBFSH Bachelor of Nutrition and Food Sciences (Food Sciences) - HKBU
LBDT Bachelor of Education (Design and Technology Education)   No further intake
DBGM Bachelor of Arts (Aboriginal Studies), Bachelor of Education (Middle and Secondary)   No further intake
DBSM Bachelor of Arts (Australian Studies), Bachelor of Education (Middle and Secondary)   No further intake
LBDT Bachelor of Education (Design and Technology Education) (Home Economics)   No further intake
LBES Bachelor of Science, Bachelor of Education   No further intake
LBIF Bachelor of Engineering (Networking and Communications)   No further intake
LBAW Bachelor of Education (Adult, Vocational and Workplace Learning)   No further intake
LBCP Bachelor of Information Technology (Systems Administration)   No further intake
LBIF Bachelor of Engineering (Optical and Electronic)   No further intake
DBLE Bachelor of Laws, Bachelor of Engineering (Civil)   No further intake
DBLE Bachelor of Laws, Bachelor of Construction Management and Economics   No further intake
LBEG Bachelor of Engineering (Mechatronic)   No further intake
LBST Bachelor of Sustainable Environments (Geospatial Information Systems)   No further intake
LBST Bachelor of Sustainable Environments (Environmental Protection and Management)   No further intake
LBST Bachelor of Sustainable Environments (Geographical and Earth Systems)   No further intake
LBST Bachelor of Sustainable Environments (Biodiversity and Park Management)   No further intake
DBBA Bachelor of Business Administration   No further intake
DBMA Bachelor of Management (Logistics and Supply Chain Management)   No further intake
LBAE Bachelor of Teaching (Anangu Education)   No further intake
MBPB Bachelor of Public Relations   No further intake
LBCP Bachelor of Information Technology (Business Systems)   No further intake
MBJW Bachelor of Journalism, Bachelor of Arts (Writing and Creative Communication)   No further intake
IBPH Bachelor of Pharmacy   No further intake
OBBF Bachelor of Applied Finance   No further intake
OBMG Bachelor of Management (Marketing)   No further intake
LDAG Diploma in Education (Anangu Education)   No further intake
LBMI Bachelor of Engineering (Civil and Environmental Management)   No further intake
LBIF Bachelor of Engineering (Electrical and Renewable Energy Systems)   No further intake
LBMI Bachelor of Engineering (Civil and Transport)   No further intake
IBPG Bachelor of Urban and Regional Planning   No further intake
LBIF Bachelor of Engineering (Electrical and Systems Engineering)   No further intake
IHPG Bachelor of Urban and Regional Planning (Honours)   No further intake
MBMA Bachelor of Media Arts   No further intake
LBMR Bachelor of Engineering (Mechanical and Systems Engineering)   No further intake
MBMC Bachelor of Communication (Media and Culture)   No further intake
WBSW Bachelor of Social Work (Whyalla)   No further intake
MBAT Bachelor of Arts   No further intake
MBWC Bachelor of Arts (Writing and Creative Communication)   No further intake
DBMA Bachelor of Management   No further intake
DBME Bachelor of Management, Bachelor of International Relations   No further intake
MBSI Bachelor of Social Work, Bachelor of International Relations   No further intake
WBSW Bachelor of Social Work (Mount Gambier)   No further intake
LBAM Bachelor of Science (Advanced Materials)   No further intake
OBMK Bachelor of Business (Marketing)   No further intake
DBAS Bachelor of Arts (Aboriginal Studies)   No further intake
WTAC Associate Degree in Accounting   No further intake
WBEP Bachelor of Business and Enterprise   No further intake
DBCC Bachelor of Commerce   No further intake
LBMR Bachelor of Engineering (Mechanical and Nanotechnology)   No further intake
MBJO Bachelor of Journalism   No further intake
LBMR Bachelor of Engineering (Mechanical and Advanced Manufacturing)   No further intake
LBCF Bachelor of Information Technology   No further intake
DBIM Bachelor of Information Technology, Bachelor of Management   No further intake
LBMR Bachelor of Engineering (Materials)   No further intake
MBAL Bachelor of Arts (Languages and Intercultural Communication)   No further intake
MBJI Bachelor of Journalism, Bachelor of International Relations   No further intake
LBNR Bachelor of Engineering (Mechanical), Bachelor of Management   No further intake
LBMI Bachelor of Engineering (Civil and Structural)   No further intake

Master subjects

MMET Master of Teaching (Primary and Middle)
MMET Master of Teaching (Secondary)
MMET Master of Teaching (Early Childhood)
MMET Master of Teaching (Primary)
ICBRF Graduate Certificate in Breast Imaging
ICBR Graduate Certificate in Breast Imaging
IMPE Master of Physiotherapy (Graduate Entry)
IMAP Master of Advanced Clinical Physiotherapy (Sports)
IMAP Master of Advanced Clinical Physiotherapy (Musculoskeletal)
IGSOF Graduate Diploma in Medical Sonography
IMSOF Master of Medical Sonography
LGAV Graduate Diploma in Aviation
ICPM Graduate Certificate in Project Management
IGBP Graduate Diploma in Project Management
ICPH Graduate Certificate in Pharmacy Practice
IGSO Graduate Diploma in Medical Sonography
IGHF Graduate Diploma in Human Factors and Safety Management Systems
LCES Graduate Certificate in Environmental Science
IMOG Master of Occupational Therapy (Graduate Entry)
IMSO Master of Medical Sonography
LCEB Graduate Certificate in Engineering (Engineering Management)
LGES Graduate Diploma in Environmental Science
LGEB Graduate Diploma in Engineering (Engineering Management)
LGEB Graduate Diploma in Engineering (Autonomous Systems)
IMAP Master of Advanced Clinical Physiotherapy
LMEL Master of Engineering (Telecommunications)
LMEL Master of Engineering (Electrical Power)
LMCL Master of Engineering (Transport)
LMCL Master of Engineering (Civil and Infrastructure)
LMEB Master of Engineering (Engineering Management)
LMEB Master of Engineering (Autonomous Systems)
LMCL Master of Engineering (Water Resources Management)
LMCY Master of Cybersecurity
ICNB Graduate Certificate in Nursing (Bridging & Re-entry)
DCMA Graduate Certificate in Business Administration
IMMW Master of Midwifery
DGMA Graduate Diploma in Business Administration
OMMA Master of Business Administration
IMNI Master of Nursing
DMMA Master of Business Administration
IMNS Master of Nursing (Nurse Practitioner)
IMCM Master of Clinical Pharmacy
DMMA Master of Business Administration (Marketing)
DMMA Master of Business Administration (Finance)
DMMA Master of Business Administration (Human Resource Management)
DGSP Graduate Diploma in Design (Design and Construct)
DGSP Graduate Diploma in Design (Interior Architecture)
DGSP Graduate Diploma in Design (Sustainable Design)
DGSP Graduate Diploma in Design (Communication Design)
DGSP Graduate Diploma in Design (Industrial Design)
DMIL Master of Information Management (Library and Information Management)
ICVE Graduate Certificate in Compositing and Tracking
DMIL Master of Information Management (Archives and Records Management)
DMPC Master of Professional Accounting
OMMAA Master of Business Administration (Finance)
OMMAA Master of Business Administration (Marketing)
OMMAA Master of Business Administration (Human Resource Management)
ICDL Graduate Certificate in Dynamic Effects and Lighting
MMCO Master of Arts (Communication Management)   No further intake
IMDT Master of Dietetics   No further intake
DCMT Graduate Certificate in Management   No further intake
DMAC Master of Management (Arts and Cultural Management)   No further intake
LGIF Graduate Diploma in Information Technology (Business Intelligence)   No further intake
DGSU Graduate Diploma in Sustainable Design   No further intake
LMIF Master of Information Technology (Business Intelligence)   No further intake
LCAV Graduate Certificate in Education (Vocational Learning in Schools)   No further intake
LCAV Graduate Certificate in Education (Adult and Vocational Learning)   No further intake
LCAV Graduate Certificate in Education (Educational Leadership and Management)   No further intake
LCAV Graduate Certificate in Education (Early Childhood Leadership)   No further intake
LCAV Graduate Certificate in Education (Teaching English to Speakers of Other Languages)   No further intake
DMQN Master of Quantitative Finance   No further intake
DMSU Master of Sustainable Design   No further intake
LMCB Master of Information Technology (Business Intelligence), Master of Information and Communications Technology Management (Enterprise Systems)   No further intake
DMMT Master of Management   No further intake
LGES Graduate Diploma in Environmental Science (Water Management)   No further intake
MBIE Bachelor of Early Childhood Education (Inservice)   No further intake
LMES Master of Environmental Management and Sustainability (Urban Ecology)   No further intake
IMOY Master of Occupational Health and Safety   No further intake
LMES Master of Environmental Management and Sustainability (Geospatial Science)   No further intake
LMCA Master of Catholic Education   No further intake
LCWM Graduate Certificate in Water Resources Management   No further intake
LGWM Graduate Diploma in Water Resources Management   No further intake
DGPR Graduate Diploma in Property   No further intake
LMSI Master of Engineering (Military Systems Integration)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Sculpture)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Jewellery and Metal)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Printmaking)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Photography)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Public Art)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Textiles)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Painting)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Drawing)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Graphic Design)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Furniture Design)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Illustration)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Curatorship)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (New Media Art)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Ceramics)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (History and Theory)   No further intake
DGAD Graduate Diploma in Visual Art and Design (Glass)   No further intake
IPPG Doctor of Psychology   No further intake
LGIF Graduate Diploma in Information Technology (Networking and Security)   No further intake
DMPR Master of Business (Property)   No further intake
LGED Graduate Diploma in Education (Secondary)   No further intake
LMWM Master of Water Resources Management   No further intake
DMBA Master of Business Administration, Master of Marketing   No further intake
DMBA Master of Business Administration, Master of Professional Accounting   No further intake
DMBA Master of Business Administration, Master of Information and Communications Technology Management (Enterprise Systems)   No further intake
DMBA Master of Business Administration, Master of International Business   No further intake
DMBA Master of Business Administration, Master of Human Resource Management   No further intake
DMBA Master of Business Administration, Master of Management (Integrated Supply Chain Management)   No further intake
DMBA Master of Business Administration, Master of Management   No further intake
DMMA Master of Business Administration (Health Services)   No further intake
DMMA Master of Business Administration (Property Management)   No further intake
DMMA Master of Business Administration (Information Systems)   No further intake
DMMA Master of Business Administration (Entrepreneurship)   No further intake
DMMA Master of Business Administration (Sustainable Business)   No further intake

School location