Viadrina European University

Viadrina European University  нь Германы Барденбургийн Франкфурт байдаг. 5200 оюутан, 160 багш ажилтантай тус сургууль нь Германы жижиг их сургуулиудын нэг юм. Их сургуулийн оюутнуудын 1000 орчим нь олон улсын оюутнууд байдаг байна.

Их сургууль нь Эдийн засаг-бизнес судлал, Хууль, Соёл судлал гэсэн 3 факультетаас бүрддэг. Сургуулийн боловсролын хөтөлбөрийн гол зорилго бол Европын улсуудын оюутнуудыг татах явдал бөгөөд одоогийн байдлаар их сургуулийн нийт оюутны 40 хувийг олон улсын оюутнууд бүрдүүлж байна. Их сургууль нь гадаад оюутныхаа тоогоор Германы их сургуулиудыг хошуучилдаг.

Viadrina European University нь Голландын Adam Mickiewicz University-тай ойр хамтын ажиллагаа тогтоон ажилладаг ба 2  их сургууль хамтран Collegium Polonicum-г байгуулжээ. Мөн их сургууль нь судалгааны хэд хэдэн институтайгаас хамгийн нэр хүндтэй нь Frankfurt Institute of Transformational Studies юм.  Уг институтийн эдийн засгийн шилжилтийн үеийн судалгаа шинжилгээнд оруулж буй хувьд нэмэр өндрөөр үнэлэгддэг.

Bachelor subjects

Англи хэлээр судлах боломжтой хичээлүүдийн хөтөлбөр
  • Bachelor of International Business Administration
  • Bachelor of Cultural Studies

Master subjects

Англи хэлээр судлах боломжтой хичээлүүдийн хөтөлбөр
  • Master of International Business Administration
  • Master of Business Informaticsin cooperation with the Virtual Global University
  • Master of Business Administration (MBA)
  • Master of Information and Operations Management
  • Master of Law in International Human Rights and Humanitarian Law (LL.M.)
  • Master of European Studies (MES)
  • Master of Culture and History of Eastern and Central Europe
  • Master of European Cultural Heritage (MEK)

School location