Vilnius College of Technologies

Vilnius College of Technologies and Design нь 1954 онд байгуулагдсан, Литвийн дээд боловсролын байгууллага юм. 4000 гаруй оюутан, 400 эрдэмтэн профессор, багш ажилтантай тус сургууль нь Литвийн хавсарга шинжлэх ухааны сургуулиудаас  хэмжээгээр 3-т ордог. 2008 онд Вильнюсын барилга, технологийн коллеж, Вильнюсын техникийн коллежтой нэгдэн их сургууль одоогийнхоо нэрийг аван Vilnius College of Technologies and Design болжээ.

Vilnius College of Technologies and Design нь иргэний инженерчлэлийн факультет, загварын факультет, Petras Vileišis-н төмөр замын тээврийн факультет, техникийн факультет гэсэн 4 факультетаас бүрдэх бөгөөд их сургууль нь дэлхийн шилдэг 500  их сургуулийн тоонд зүй ёсоор багтдаг.

Vilnius College of Technologies and Design нь солилцооны хөтөлбөрүүдийн хүрээнд бүтэн цагийн болон хагас цагийн 22 мэргэжлийн чиглэлээр оюутан сургахын зэрэгцээ чөлөөт сургалтын курсүүдийг  санал болгодог.  Коллежийн дийлэнх хичээл Литви хэлээр явагддаг ч график дизайн, иргэний инженерчлэл, тээвэр ложистик гэсэн курсүүдийг Англи хэлээр судлах боломжтой. бакалаврын төвшний курсүүдийн үргэлжлэх хугацаа 6 семестр буюу 3 жил байдаг.

Англи хэлний тавигдах шаардлага

  • IELTS: 5.5
  • TOEFL: 65

Bachelor subjects

Хичээлийн хөтөлбөр
Programme and institution * Field of study * Level * Study period *
* - Press title to filter by column
Economics Klaipėda University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
English - German Languages for Business and the Professions Klaipėda University Humanities Bachelor's studies (university) 4 years
English Philology Klaipėda University Humanities Bachelor's studies (university) 4 years
Informatics (specialization - Software Engineering; Smart Systems Development) Klaipėda University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 3,5 Years
Information Systems Engineering Utena College Engineering sciences Bachelor's studies (college) full time- 3 year, part time-4 year
Mechanical Engineering Klaipėda University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
Nursing Klaipėda University Life sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Petroleum Technological Processes Klaipėda University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Philosophy of Media and Cultural Industries Klaipėda University Humanities Bachelor's studies (university) 3,5 Years
Recreation and Tourism Klaipėda University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Social Pedagogy Klaipėda University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Social Work Klaipėda University Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 Years
Sеа Ports Management Klaipėda University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Accounting ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 year
Accounting Lithuania Business University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Accounting Vilniaus kooperacijos kolegija Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Accounting Marijampole College Social Sciences Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
Accounting and Auditing Kaunas University of Technology Economics and business studies Master‘s studies 2 years
Administration of Enterprises and Institutions Marijampole College Social Sciences Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
Administration of Institutions and Companies Klaipeda State College Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Administration of Rural Development Aleksandras Stulginskis University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Administration of Rural Development Aleksandras Stulginskis University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Aeronautical Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Agricultural Mechanical Engineering Aleksandras Stulginskis University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Agricultural Mechanical Engineering Aleksandras Stulginskis University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Agricultural Technology Marijampole College Engineering sciences Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
Agrobiotechnology Aleksandras Stulginskis University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Aircraft Piloting Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Integrated studies 5 years
Animation Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Applied Biotechnology Vytautas Magnus University Natural sciences Master‘s studies 2 years
Applied ceramics Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Applied ceramics Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
Applied Ecology Aleksandras Stulginskis University Natural sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Applied graphics Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Applied graphics Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 4 years
Applied Informatics Vytautas Magnus University Physical Sciences Master‘s studies 2 years
Applied informatics and Programming Lithuania Business University of Applied Sciences Physical Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Applied Physics Kaunas University of Technology Natural sciences Master‘s studies 2 years
Applied sculpture Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Applied Sociology Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Applied Sociology Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
Applied Statistics Klaipėda University Natural sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
Applied textile Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Applied textile Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
Architecture Kaunas University of Technology Humanities Bachelor's studies (university) 5 years
Architecture Vilnius Gediminas Technical University Art Integrated studies 5 years
Architecture Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Architecture Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
Architecture Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Architecture Kaunas University of Technology Humanities Master‘s studies 2 years
Architecture Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Architecture Vilnius Gediminas Technical University Art Master‘s studies 2 years
Architecture restoration Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
Art Management Vilnius University Social Sciences Master‘s studies 1.5 years
Art Management Lithuanian Academy of Music and Theatre Social Sciences Master‘s studies Full-time studies, 1,5 years
Art of Performance Klaipėda University Bachelor's studies (university) 4 years
Automobile Technical Maintenance ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Engineering sciences Bachelor's studies (college) 3 year
Aviation Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Aviation Management Kazimieras Simonavicius University Social Sciences Bachelor's studies (university) Full-time studies – 3,5 years
Baltic Studies for Foreign Students Lithuanian University of Educational Sciences Humanities 1-2 semester
Banking Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Beauty Therapy Utena College Social Sciences Bachelor's studies (college) full time- 3 year, part time-4 year
Beauty therapy St. Ignatius of Loyola College Bachelor's studies (college) continuous - 3, extended - 4 years
Biology and Genetics Vytautas Magnus University Physical Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Biomedical Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Biotechnology Vytautas Magnus University Physical Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Building architecture Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
Building Energetics Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Building Engineering Systems ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Engineering sciences Bachelor's studies (university) 3 year
Business administration Marijampole College Social Sciences Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
Business Administration (MBA) Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 1 year
Business Big Data Analytics Kaunas University of Technology Natural sciences Master‘s studies 2 years
Business Economics Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Business English Marijampole College Humanities Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years
Business English and Communication Vilniaus kooperacijos kolegija Humanities Bachelor's studies (college) 3 years
Business Informatics Vilnius University Physical Sciences Master‘s studies 2 years
Business Management Northern Lithuania College Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Business Management Vilnius Gediminas Technical University Economics and business studies Bachelor's studies (university) 4 years
Business Management Vilnius Gediminas Technical University Economics and business studies Master‘s studies 1,5 years
Business Management International School of Law and Business Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Programme and institution * Field of study * Level * Study period *
* - Press title to filter by column
Business Management ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 year
Business Management Utena College Social Sciences Bachelor's studies (college) full time- 3 year, part time-4 year
Business Management Klaipėda University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Business Management Vilniaus kooperacijos kolegija Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Business Management Klaipeda State College Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Business Management and Marketing Vilnius Business College Social Sciences Bachelor's studies (college) Full-time: 3 years
Business Process Management Lithuania Business University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Business Sociology and Market Resarch Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
Career Education Siauliai University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
Cartography Vilnius University Physical Sciences Master‘s studies 2 years
Catering Business Organization Vilniaus kooperacijos kolegija Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Ceramics Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Chemical Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Chemical Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Doctoral studies 4 years
Chemical Technology and Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Chemistry Kaunas University of Technology Physical Sciences Doctoral studies 4 years
Chemistry of Nanomaterials Vilnius University Physical Sciences Master‘s studies 2 years
CHILD WELFARE AND SOCIAL SECURITY Kolping College Social Sciences Bachelor's studies (college) Full time - 3 years
Civil Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Civil Engineering Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Civil Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Doctoral studies 4 years
Communication and Creative Technologies Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 1,5 year
Comparative Social Policy and Welfare (joint degree with University of Tampere, Finland and Johannes Kepler University Linz, Austria) Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Composition Lithuanian Academy of Music and Theatre Art Bachelor's studies (university) Full-time studies, 4 years
Composition Lithuanian Academy of Music and Theatre Art Master‘s studies Full-time studies, 2 years
Computer Engineering Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Computer Engineering Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Computer Modelling Vilnius University Physical Sciences Master‘s studies 1.5 years
Computer Network Administration ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Engineering sciences Bachelor's studies (college) 3 year
Computer Network Administration Northern Lithuania College Engineering sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Construction Siauliai State College Engineering sciences Bachelor's studies (college) Full-time –3 years
Construction business management Lithuania Business University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Contemporary art and media Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
CONTEMPORARY COMMUNICATION LCC International University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 YEARS
Control Technologies Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Costume Design Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Creativity and Business Innovation Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Cultural Heritage European Humanities University Humanities Bachelor's studies (university) High residence: 4 years; Low residence: 5 years
Cultural Studies European Humanities University Social Sciences Master‘s studies 1,5 year
Culture and Sport Management Marijampole College Social Sciences Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
Dentistry Vilnius University Integrated studies 5 years
Design Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Design Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
Design Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Design Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
Design management Vilnius Academy of Arts Humanities Master‘s studies 2 years
Developmental Psychology Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Master‘s studies 2 Years / 4 semesters
Dietetics Klaipeda State College Bachelor's studies (college) 3 years
Diplomacy Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 1.5 years
Diplomacy and International Relations Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Doctoral Programme in Management ISM University of Management and Economics Social Sciences Doctoral studies 4 years (full-time studies); 6 years (part-time studies)
Early Childhood and Pre-Primary Education Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 Years (full-time studies), 5,5 Years (part-time studies)
Early Childhood Education Studies Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Master‘s studies 4 Years (full-time studies), 5,5 Years (part-time studies)
Easel painting restoration Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
East Asia Region Studies Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 2 academic years
Eastern European and Russian Studies Vilnius University Social Sciences Master‘s studies 1.5 year
Ecology and Environmental Studies Klaipėda University Doctoral studies 4 years
Econometrics Vilnius University Physical Sciences Master‘s studies 1.5 years
Economics Lithuania Business University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 year
Economics Siauliai University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
Economics Kaunas University of Technology Social Sciences Doctoral studies 4 years
Economics and Finance Marijampole College Social Sciences Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
Economics and Politics (double degree Norway) ISM University of Management and Economics Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Economics and Sustainable Business (Joint study Programme) Siauliai University Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
Economics Engineering Vilnius Gediminas Technical University Economics and business studies Bachelor's studies (university) 4 years
Economics of Innovation Mykolas Romeris University Economics and business studies Bachelor's studies (university) 3.5 years
ECOTOURISM Kolping College Social Sciences Bachelor's studies (college) Full time - 3 years
Education Management and Leadership Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Master‘s studies 2 Years / 4 semesters
Educational Management Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Electrical and Automation Equipment Klaipeda State College Engineering sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Electrical and Electronic Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Doctoral studies 4 years
Electrical Energetics Systems Engineering Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Electrical Engineering Utena College Engineering sciences Bachelor's studies (college) full time- 3 year, part time-4 year
Electrical Engineering Klaipėda University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
Electrical Power Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Electronic Business Management Mykolas Romeris University Economics and business studies Master‘s studies 1,5 years
Electronics Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Electronics Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Electronics Engineering Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Energetics and Power Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Doctoral studies 4 years
Engineering Informatics Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Engineering of Liquefied Natural Gas Terminals Klaipėda University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 3,5 Years
English - German / French Languages Klaipėda University Humanities Bachelor's studies (university) 4 years
English and Another Foreign Language and Business Communication Klaipėda University Humanities Master‘s studies 2 years
English and International Communication Vilnius Business College Humanities Bachelor's studies (college) Full-time: 3 years
English and Russian Languages Vilnius University Humanities Bachelor's studies (university) 4 years
English and Spanish/Chinese Languages Klaipėda University Humanities Bachelor's studies (university) 4 years
English for Specific Purposes and the Second Foreign Language Mykolas Romeris University Humanities Bachelor's studies (university) 3,5 years
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE LCC International University Humanities Bachelor's studies (university) 4 YEARS
English Philology Lithuanian University of Educational Sciences Humanities Bachelor's studies (university) 4 Years / 8 semesters
English Philology Lithuanian University of Educational Sciences Humanities Master‘s studies 2 Years / 4 semesters
English Philology Vytautas Magnus University Humanities Bachelor's studies (university) 4 years
English Philology and the Second Foreign Language (French/German/Russian) Lithuanian University of Educational Sciences Humanities Bachelor's studies (university) 4 years / 8 semesters
English studies (Literature, Linguistics, Culture) Vilnius University Humanities Master‘s studies 2 years
Environment Protection Engineering Utena College Engineering sciences Bachelor's studies (college) full time- 3 year, part time-4 year
Environmental Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Environmental Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Doctoral studies 4 years
Environmental Governance Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
Environmental Management Vytautas Magnus University Natural sciences Master‘s studies 2 years
Environmental Management and Cleaner Production Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Environmental Protection Technology and Management Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Environmental Science and Ecology Vytautas Magnus University Natural sciences Bachelor's studies (university) 4 years
European and International Business Law (joint study programme with Savoie Mont Blanc University, France) Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 2 years
European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle Lithuanian Sports University Life sciences Bachelor's studies (university) 3.5 years (Full-time)
European Economy and Finance Vytautas Magnus University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 academic years
European Studies Klaipėda University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
European Studies Kaunas University of Technology Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
European Union International Relations Kaunas University of Technology Social Sciences Master‘s studies 2 years
European Union Law and Governance (double degree with Montesquieu University - Bordeaux IV, France) Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
EVANGELICAL THEOLOGY LCC International University Humanities Bachelor's studies (university) 4 YEARS
Event Business Management Northern Lithuania College Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Fashion design Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
Finance ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 year
Finance Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Finance Vilnius University Social Sciences Master‘s studies 1.5 years
Finance Siauliai State College Economics and business studies Bachelor's studies (college) Full-time –3 years
Finance Engineering Vilnius Gediminas Technical University Economics and business studies Bachelor's studies (university) 4 years
Finance Engineering Vilnius Gediminas Technical University Economics and business studies Master‘s studies 1,5 years
Financial and Actuarial Mathematics Vilnius University Physical Sciences Master‘s studies 1.5 years
Financial Economics Northern Lithuania College Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Financial Economics (double degree Belgium, Norway) ISM University of Management and Economics Social Sciences Master‘s studies 2 years
Financial Industry Mykolas Romeris University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Financial Management Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
Financial Markets Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
Food Safety Lithuanian University of Health Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Food Science and Safety Kaunas University of Technology Natural sciences Master‘s studies 2 years
Food Technology ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Engineering sciences Bachelor's studies (university) 3 year
Foodstuff Technology Utena College Engineering sciences Bachelor's studies (college) full time- 3 year, part time-4 year
Furniture design and restoration Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Future Foresight and Strategic Management Kazimieras Simonavicius University Master‘s studies 1,5 year
General Practice Nursing Kauno Kolegija University of Applied Sciences Natural sciences Bachelor's studies (college) Full time - 3,5 years
General Practice Nursing Klaipeda State College Bachelor's studies (college) 3,5 years
General Practice Nursing Siauliai State College Bachelor's studies (college) Full-time –3,5 years
Geodesy Klaipeda State College Engineering sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Geology Vilnius University Physical Sciences Master‘s studies 2 years
Glass Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Glass Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
Graphic design Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Graphic design Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Graphic design Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
Graphic design Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university) 4 years
Graphic Design Vilnius College of Technologies and Design Humanities Bachelor's studies (college) 3 Years
Graphics Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies 2 years
Graphics printmaking Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university)
Health Care Management Klaipėda University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Historical and Cultural Heritage European Humanities University Humanities Master‘s studies 1,5 year
History and Theory of Arts Kaunas University of Technology Humanities Doctoral studies 4 years
Hospitality and Event Management Vilnius Business College Social Sciences Bachelor's studies (college) Full-time: 3 years
Hospitality management St. Ignatius of Loyola College Social Sciences Bachelor's studies (college) continuous - 3, extended- 4 years
Hospitality management ( International Joint study programme) Utena College Social Sciences Bachelor's studies (college) 3
Hydraulic Engineering Aleksandras Stulginskis University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Hydraulic Engineering Aleksandras Stulginskis University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Image design St. Ignatius of Loyola College Art Bachelor's studies (college) continuous - 3, extended - 4 years
Industrial Engineering and Innovation Management Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Industrial Engineering and Management Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Industrial Technology Management Kaunas University of Technology Economics and business studies Bachelor's studies (university) 4 years
Industrial Technology Management (double degree USA) ISM University of Management and Economics Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Informatics Kaunas University of Technology Physical Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Informatics Kaunas University of Technology Physical Sciences Master‘s studies 2 years
Informatics Klaipeda State College Physical Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Informatics Klaipėda University Engineering sciences Master‘s studies 2 Years
Informatics Kaunas University of Technology Physical Sciences Doctoral studies 4 years
Informatics and Digital Contents (joint study programme with Dongseo University, South Korea) Mykolas Romeris University Physical Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Informatics and Visual Contents (joint study programme with Dongeso University, South Korea) Mykolas Romeris University Physical Sciences Master‘s studies 2 years
Informatics Engineering Klaipėda University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Informatics Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Doctoral studies 4 years
Informatics Systems Vytautas Magnus University Physical Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Information and Information Technologies Security Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Information Systems Engineering Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Information Systems Implemenation and Support Vilniaus kooperacijos kolegija Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Information Systems Technology Siauliai State College Engineering sciences Bachelor's studies (college) Full-time –3 years
Innovation and Technology Management (Double Degree in USA ISM University of Management and Economics Economics and business studies Master‘s studies 1,5 or 2,5 years
Innovative electric and automation systems Klaipėda University Engineering sciences Master‘s studies 1,5 Years
Innovative Road and Bridge Engineering (joint degree programme with Riga Technical University) Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Master‘s studies 1,5 years
Institutions and Enterprises Administration Lithuania Business University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Integrated Creative Communication Kazimieras Simonavicius University Master‘s studies 1,5 year
Intensive English Language Foundation Programme University of Applied Social Sciences Social Sciences Intensive courses 3 month
Interior and Furniture Design joint degree study programme Vilnius College of Design Humanities Bachelor's studies (college) 3 years full-time
Interior design Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university)
Interior design Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university)
Interior heritage restoration Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
International and European Union Law Vilnius University Social Sciences Master‘s studies 1.5 year
International and Intercultural Communication Mykolas Romeris University Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
International Basketball Coaching and Management Lithuanian Sports University Master‘s studies 2 years (Full-time)
International Business ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (university) 3 year
International Business International Business School at Vilnius University Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 year
International Business Kaunas University of Technology Economics and business studies Master‘s studies 2 years
International Business Vilnius University Economics and business studies Bachelor's studies (university) 3.5 year
International Business Klaipeda Business Higher School Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years full-time
International Business Siauliai State College Social Sciences Bachelor's studies (college) Full-time –3 years
International Business Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
International Business University of Applied Social Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION LCC International University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 YEARS
INTERNATIONAL BUSINESS AND COMMUNICATION Graiciunas School of Management Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
International Business and Communication in Vilnius (double degree Norway, France) ISM University of Management and Economics Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
International Business Law International School of Law and Business Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
International Business Law Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 1.5 years
International Business Management and Economics Vilnius University Social Sciences Master‘s studies 1.5 years
International Communication Vilnius University Social Sciences Master‘s studies 1.5 years
International Economics (double degree) Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 2 years
International Law Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 2 years
INTERNATIONAL MANAGEMENT LCC International University Social Sciences Master‘s studies 2 YEARS
International Marketing and Management in Vilnius (double degree Norway, France, The Netherlands) ISM University of Management and Economics Social Sciences Master‘s studies 2 years
International Master in Performance Analysis of Sport Lithuanian Sports University Master‘s studies 2 years (Full-time)
International PhD Summer School Kaunas University of Technology Summer schools 3 days
International Politics and Development Studies Vytautas Magnus University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
International Politics and Economics Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
International Project Management Vilnius University Economics and business studies Master‘s studies 1.5 years
International Project Management International Business School at Vilnius University Social Sciences Master‘s studies 1,5 year
INTERNATIONAL RELATIONS AND DEVELOPMENT LCC International University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 YEARS
International Trade Mykolas Romeris University Economics and business studies Master‘s studies 1,5 years
Internet and Media Technologies Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 Years / 8 semesters
Internet Engineering Kazimieras Simonavicius University Engineering sciences Bachelor's studies (university) Full-time studies – 3,5 years
ISM Summer University ISM University of Management and Economics Social Sciences Summer schools 3 weeks
Joint Degree in International Marketing and Branding University of Applied Social Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Joint Master in International Tourism and Events Management Klaipėda University Social Sciences Master‘s studies 1.5 years
Journalism and Media Industries Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Law Utena College Social Sciences Bachelor's studies (college) full time- 3 year, part time-4 year
Law Lithuania Business University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Law Marijampole College Social Sciences Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
Law Northern Lithuania College Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
LAW AND BUSINESS Graiciunas School of Management Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Law and Law Enforcement Authorities Lithuania Business University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Leisure and Entertainment Education Mykolas Romeris University Social Sciences Bachelor's studies (university) 3 years
Light Engineering Vilnius University Physical Sciences Bachelor's studies (university) 3.5 year
Lithuanian language courses for Erasmus students Lithuanian University of Educational Sciences Intensive courses 4 weeks
LL.M European Union Law and Global Challenges Kazimieras Simonavicius University Social Sciences Master‘s studies Part-time studies - 1,5 years
LL.M International Commerce and Business Law Kazimieras Simonavicius University Social Sciences Master‘s studies Part-time studies - 1,5 years
LLM: International Law and Law of the European Union European Humanities University Social Sciences Integrated studies High residence: 5 years; Low residence: 6 years
Logistics and Commerce Aleksandras Stulginskis University Economics and business studies Bachelor's studies (university) 4 years
LOGISTICS BUSINESS MANAGEMENT Graiciunas School of Management Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Management Siauliai University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
Management Kaunas University of Technology Social Sciences Doctoral studies 4 years
Management (specialization: Trade Management; Leadership) Klaipėda University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Management and Business Administration Vilnius University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Management of Information Technologies Siauliai University Physical Sciences Master‘s studies 1,5 years
Marine Environment Engineering Klaipėda University Engineering sciences Master‘s studies 1.5 years
Marketing Northern Lithuania College Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Marketing and Integrated Communication Vilnius University Social Sciences Master‘s studies 1.5 years
Marketing and International Commerce Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 2 years
MARKETING AND SALES MANAGEMENT Graiciunas School of Management Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Materials Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Doctoral studies 4 years
Materials Physics and Nanotechnologies Kaunas University of Technology Natural sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Materials Science Kaunas University of Technology Natural sciences Master‘s studies 2 years
Measurement Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Doctoral studies 4 years
Mechanical Engineering Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Mechanical Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Mechanical Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Mechanical Engineering Siauliai University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Mechanical Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Doctoral studies 4 years
Mechanical Engineering Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Mechatronics Kaunas University of Technology Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Mechatronics Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Mechatronics and Robotics Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Mechatronics Systems Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Media and Communication European Humanities University Social Sciences Bachelor's studies (university) High residence: 4 years; Low residence: 5 years
Media and Computer Games Vilnius Business College Physical Sciences Bachelor's studies (college) Full-time: 3 years
Media Linguistics Vilnius University Humanities Master‘s studies 2 years
Medical Physics Kaunas University of Technology Natural sciences Master‘s studies 2 years
Medicinal Chemistry Kaunas University of Technology Natural sciences Master‘s studies 2 years
Medicine Vilnius University Integrated studies 6 years
Medicine Lithuanian University of Health Sciences Natural sciences Integrated studies 6 years
Metal art and jewelry Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university)
Mobile Technologies Northern Lithuania College Engineering sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Module: Dance Pedagogy Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Autumn/Spring Semester
Module: Educational Technologies of Music Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Master‘s studies Autumn/Spring Semester
Module: English Language, Culture and Literature Lithuanian University of Educational Sciences Humanities Autumn/Spring Semester
Module: Intercultural Communication: The Russian Language Lithuanian University of Educational Sciences Humanities Autumn/Spring Semester
Module: Music Education Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Bachelor's studies (university) Autumn/Spring Semester
Module: Polish Philology Lithuanian University of Educational Sciences Humanities Autumn/Spring Semester
Molecular Biology and Biotechnology Vytautas Magnus University Natural sciences Master‘s studies 2 years
Monumental arts - fresco mosaic Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university)
MOnumental arts - fresco mosaic Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Monumental arts - stained glass Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university)
Monumental arts - stained glass Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Motor Transport Electronics Siauliai State College Engineering sciences Bachelor's studies (college) Full-time –3 years
Multimedia and Internet Technologies Northern Lithuania College Engineering sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Multimedia Design Vilnius College of Technologies and Design Humanities Bachelor's studies (college) 3 Years
Multimedia Technology Siauliai State College Engineering sciences Bachelor's studies (college) Full-time –3 years
Multimedia, Design and Publishing Technologies ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Engineering sciences Bachelor's studies (college) 3 year
Music Education Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 Years / 8 semesters
Music Education Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Master‘s studies 2 Years / 4 semesters
Music Performance Lithuanian Academy of Music and Theatre Art Bachelor's studies (university) Full-time studies, 4 years
Music Performance Lithuanian Academy of Music and Theatre Art Master‘s studies Full-time studies, 2 years
Music Production Vytautas Magnus University Art Bachelor's studies (university) 3.5 years
Nature Recreation Siauliai University Natural sciences Master‘s studies 2 years
Naval Architecture Klaipėda University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
New Media Language Kaunas University of Technology Humanities Bachelor's studies (university) 4 years
Nursing Utena College Bachelor's studies (college) full time- 3,5 year
Nursing Lithuanian University of Health Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Odontology (Dentistry) Lithuanian University of Health Sciences Natural sciences Integrated studies 5 years
Office & Enterprise Administration ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 year
Oral Hygiene Klaipeda State College Bachelor's studies (college) 3 years
Organizational Innovation and Management Kazimieras Simonavicius University Master‘s studies 1,5 year
Orthopedic technology St. Ignatius of Loyola College Bachelor's studies (college) continuous - 3, extended- 4 years
Painting Vilnius Academy of Arts Bachelor's studies (university)
Painting Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Painting Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university)
Painting Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Pedagogy of Theatre Art Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Master‘s studies 2 Years / 4 semesters
Performing Arts Vytautas Magnus University Art Master‘s studies 2 years
Pharmacy Lithuanian University of Health Sciences Integrated studies 5 years
Philosophy European Humanities University Humanities Doctoral studies 4 years
Photography and media arts Vilnius Academy of Arts Bachelor's studies (university)
Photography and media arts Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Physical Activity and Public Health Lithuanian Sports University Life sciences Master‘s studies 2 years (Full-time)
Physics Kaunas University of Technology Physical Sciences Doctoral studies 4 years
Physiotherapy Utena College Bachelor's studies (college) full time- 3 year
Physiotherapy Klaipeda State College Bachelor's studies (college) 3 years
Physiotherapy Siauliai State College Bachelor's studies (college) Full-time –3 years
Physiotherapy Lithuanian Sports University Life sciences Master‘s studies 2 years (Full-time)
Physiotherapy Lithuanian Sports University Life sciences Bachelor's studies (university) 4 years (Full-time)
Pre-school Education Marijampole College Social Sciences Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
Product design Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university)
Production Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Production Engineering Klaipėda University Engineering sciences Master‘s studies 2 Years
Professional Ethics and Audit of Ethics Klaipėda University Humanities Master‘s studies 1,5 years
Programming and Internet Technologies Vilnius Business College Physical Sciences Bachelor's studies (college) Full-time: 3 years
Programming and Multimedia University of Applied Social Sciences Engineering sciences Bachelor's studies (college) 3 years
PSYCHOLOGY LCC International University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 YEARS
Psychology Mykolas Romeris University Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
Psychology Klaipėda University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Psychology Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years / 8 semesters
Public Administration Klaipėda University Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 Years
Public Administration Mykolas Romeris University Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
Public Catering Marijampole College Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
Public Health Lithuanian University of Health Sciences Master‘s studies 2 years
Public Policy European Humanities University Social Sciences Master‘s studies 1,5 year
Public Policy and Management Mykolas Romeris University Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
Quality Management Vilnius University Social Sciences Master‘s studies 1.5 years
Regional Development and Governance Siauliai University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Regional Governance Klaipėda University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
Robotics Kaunas University of Technology Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Russian Studies (Literature, Linguistics, Culture) Vilnius University Humanities Master‘s studies 2 years
Sales and Logistics Management Lithuania Business University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Scenography Vilnius Academy of Arts Bachelor's studies (university)
Sculpture Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university)
Sculpture Vilnius Academy of Arts Master‘s studies
Sculpture Vilnius Academy of Arts Art Bachelor's studies (university)
Sculpture Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Sculpture restoration Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Sea Port Engineering Klaipėda University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Semiconductor Science and Technology Vilnius University Physical Sciences Master‘s studies 2 years
Service Business Administration Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 Years
Signal Processing Siauliai University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Social and Political Critique Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Social Anthropology Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 2 years
SOCIAL BUSINESS Kolping College Social Sciences Bachelor's studies (college) Full time - 3 years
Social Industries and Communication Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Master‘s studies 1,5 year-full-time
Social Pedagogy Utena College Social Sciences Bachelor's studies (college) full time- 3 year, part time-4 year
Social Pedagogy (specialisations: public communication; family education) Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 Years / 8 semesters
Social Pedagogy and Legal Fundamentals Mykolas Romeris University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Social Technology Management (joint degree programme with Fernando Pessoa University, Portugal) Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Social Work Utena College Social Sciences Bachelor's studies (college) full time- 3 year, part time-4 year
Social Work Vytautas Magnus University Social Sciences Master‘s studies 2 years
Social work St. Ignatius of Loyola College Social Sciences Bachelor's studies (college) continuous - 3, extended- 4 years
Social Work Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 Years
Social work Marijampole College Social Sciences Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
Social Work Siauliai University Social Sciences Master‘s studies 1.5 years
Social Work Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Master‘s studies 2 Years / 4 semesters
Social Work and Legal Fundamentals Mykolas Romeris University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Social Work and Social Rehabilitation Siauliai University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Social Work with Youth and Children (joint degree programme with Riga Stradins University, Latvia) Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 1,5 years
Society, Culture and Communication Vytautas Magnus University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Sociolinguistics and Multilingualism (joint degree) Vytautas Magnus University Humanities Master‘s studies 2 academic years
Software Engineering Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences Physical Sciences Bachelor's studies (college) 3,5 years
Software Engineering (IT) Siauliai University Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Special Needs Education Lithuanian University of Educational Sciences Social Sciences Master‘s studies 2 Years / 4 semesters
Sports Coaching Lithuanian Sports University Bachelor's studies (university) 4 years (Full-time)
Sports Management Lithuanian Sports University Bachelor's studies (university) 4 years (Full-time)
Stage design Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Structural and Building Products Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 1,5 years
Structural Engineering Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Systems Biology Vilnius University Master‘s studies 2 years
Technical Exploitation of Automobiles Siauliai State College Engineering sciences Bachelor's studies (college) Full-time –3 years
Technical Exploitation of Cars Marijampole College Engineering sciences Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
Technical Information Systems Engineering Klaipėda University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Technologies of Information Systems ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Engineering sciences Bachelor's studies (college) 3 year
Technology of Information Systems Marijampole College Engineering sciences Bachelor's studies (college) Ful-time studies - 3 years, Part-time studies - 4 years
TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) LCC International University Humanities Master‘s studies 2 years
Textile Vilnius Academy of Arts Bachelor's studies (university)
Textile Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Tourism Administration Klaipeda State College Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Tourism and entertainment business industry Lithuania Business University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
TOURISM AND HOSPITALITY Graiciunas School of Management Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Tourism and Hotel Administration Utena College Social Sciences Bachelor's studies (college) full time- 3 year, part time-4 year
Tourism and Hotel Business International School of Law and Business Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Tourism and Hotel Management Kauno Kolegija University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Tourism and Hotels Siauliai State College Social Sciences Bachelor's studies (college) Full-time –3 years
Tourism and Hotels University of Applied Social Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Tourism and Sports Management Lithuanian Sports University Social Sciences Master‘s studies 1.5 years (Full-time)
Tourism Management Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Tourism Management and Heritage Mykolas Romeris University Social Sciences Bachelor's studies (university) 3,5 years
Transport and Logistics Business ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 year
Transport Business Management Vilnius Business College Social Sciences Bachelor's studies (college) Full-time: 3 years
Transport Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Doctoral studies 4 years
Urban Engineering Information Systems Vilnius Gediminas Technical University Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Vehicle Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Bachelor's studies (university) 4 years
Vehicle Engineering Kaunas University of Technology Engineering sciences Master‘s studies 2 years
Veterinary Medicine Lithuanian University of Health Sciences Natural sciences Integrated studies 5.5 years
Visual communication design Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Visual design Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Visual Design and Media European Humanities University Art Bachelor's studies (university) High residence: 4 years; Low residence: 5 years
Visualization of Baltic and Germanic Cultural Heritage Klaipėda University Humanities Master‘s studies 1,5 years
Wall-painting restoration Vilnius Academy of Arts Art Master‘s studies
Welness Service Management Klaipeda State College Social Sciences Bachelor's studies (college) 3 years
Work and Organizational Psychology (joint study programme with Tallinn University of Technology, Estonia) Mykolas Romeris University Social Sciences Master‘s studies 2 years
World Politics and Economy Vytautas Magnus University Social Sciences Bachelor's studies (university) 4 years
World Politics and Economy European Humanities University Social Sciences Bachelor's studies (university) High residence: 4 years; Low residence: 5 years

School location