Widener University

Сургуулийн түүх

1821 онд Wilmington, Delaware хотод хѳвгүүдийг цэрэгт бэлтгэдэг сургууль байсан харин одоо тус сургууль нь Widener University нэрээр танигдсан бѳгѳѳд 1862 онд Pennsylvania руу нүүсэн юм. 1892 оноос 1972 хүртэл тус сургууль нь Pennsylvania Military College байсан бол 1866 оноос эхлэн цэргийн сургууль байхаа больж шинэ програмийг нэмсэнээр сургууль улам өргөжин тэлэх  болсон юм.

1972 онд алдар нэртэй гэр бүл болох Widener family-гээс нэрээ авч байсан бол 2015 онд тус сургуулийг салгах  шийдвэр гарсан. Ийнхүү Widerner university нь 2 сургууль болон хуваагдаж хоёулаа хуулийн сургуулиар үйл ажиллагагаа явуулах болж нэг кампус нь Delaware харин хоёрдох кампус нь Harrisburg-д байрлажээ. 1979 онд Widener College нь Widener University болсоноор одоо дѳрвѳн кампустай том сургууль болж хѳгжжээ.

Нэр хүнд

 • #192-Улсын сургууль дундаа
 • #248-Сургуулийн зѳвлѳхийн дүнгээр
 • #103-Баклаврын зэрэгт шилдэг инженэрийн сургууль

Кампусын мэдээлэл

Widener сургууль нь нийтдээ дѳрвѳн кампусаас бүрддэг. Тѳв кампус болох Chester, Pennsylvania болон салбар кампус болох Wilmington, Delaware, Harrisburg, Pennysylvania болон Exton, Pennsylvania-с бүрддэг. 1866 онд сургууль Chester рүү нүүснээр тѳв кампус тэнд баригджээ. Тѳв кампус нь бараг 100 гаруй барилгаас бүрддэг бѳгѳѳд баклавр, маcтерын зэргийн бүх хөтөлбөрийн хичээлүүд энд явагддаг юм.

Хуулын сургууль нь 1976 онд анх Delaware кампуст  нээгджээ. 16 барилгаас бүрддэг. Энэ кампус нь тѳв кампусаас 12 километрийн зайд оршидог. Harrisburg кампус нь 1989 онд баригдсан ихэвчлэн эмч сувилагчтай холбоотой мэргэжил энэ кампусд ордог юм. 2004 оноос эхлэн Exton кампус нь баригдаж эхлэсэн бѳгѳѳд тѳв кампусаас 40 километрийн зайд байдаг.

Номн сангийн мэдээлэл

Wolfgram номын сан 1970 онд баригдсан уг номын сангийн загварыг Vincent G.Kling гаргажээ. Их сургууль нь Кампус болгондоо номын сантай.

Тавигдах шаардлага

-Дүнгийн голч хамгийн багадаа 3.45

-SAT шалгалтын дүн хамгийн багадаа 1100

Section Average 25th Percentile 75th Percentile
Math 550 510 590
Reading 27 25 30
Composite 1100 1010 1190

 

-ACT шалгалтын дүн хамгийн багадаа 23

Бакалаврын зэрэг:

 • IELTS 6.5
 • TOEFL 75

Бакалаврын дараах түвшин: 

 • IELTS 7.0
 • TOEFL 95

Академик шалгуур

Бакалаврын зэрэг:

 • 17 нас хүрсэн байх
 • Ахлах сургуулиа дүүрэгсэн байх
 • Голч оноо: 2.75

Бакалаврын дараах түвшин:

 • Бакалаврын зэргээ дүүрэгсэн байх
 • Голч оноо: 2:7

School location