СУРГАЛТ

Ногоон жэйд боловсролын төвөөс дараах сургалтуудыг санал болгож байна

no image added yet.

Английн шилдэг их сургуулиудын бэлтгэл хөтөлбөр

September 15, 2022

Өсвөр насны хүүхдийн англи хэлний танхимын сургалт

February 24, 2022

Хүүхдийн Англи хэлний танхимын сургалт

February 22, 2022

Өсвөр насны хүүхдийн англи хэлний онлайн сургалт

July 22, 2021

Англи хэлний хүүхдийн зуны сургалт

June 4, 2021

Солонгос хэлний танхимын сургалт

March 13, 2019

PTE Academic сургалт

March 13, 2019

Англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт

Гадаад хэлийг сурахдаа эхнээс нь цэгцтэй, суурийг зөв тавьж сурах нь нэн чухал байдаг.

IGCSE / A level сургалт

“A LEVEL” болон “IGCSE” хөтөлбөр нь 14-18 насныханд зориулсан хамгийн түгээмэл олон улсын шалгалт

Англи хэлний хүүхдийн онлайн сургалт

January 13, 2019

Pearson / IELTS / TOEFL-н шатгалтанд бэлтгэх анги

IELTS/TOEFL-ын шалгалтуудад бэлтгэх эрчимжүүлсэан сургалт